Kontakt

Zamówienia publiczne


 2017-06-22 12:00:00  Informacje szczegółowe  

Przetarg nieograniczony na:
Dostawę jednorazowych obłożeń operacyjnych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Termin składania ofert upływa z dniem 30
.06.2017 r. o godz. 1000

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 04.07.2017 r. godzina 10:00 2017-03-07 12:00:00  Informacje szczegółowe  

Przetarg nieograniczony: Dostawa energii elektrycznej do obiektów  Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze 2017-02-24 12:00:00  Informacje szczegółowe  

Przetarg nieograniczony: Dostawa implantów dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze 2017-02-15 12:00:00  Informacje szczegółowe  

Przetarg nieograniczony: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze 2017-02-14 12:00:00  Informacje szczegółowe  

Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów biurowych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze 2017-02-09 12:00:00  Informacje szczegółowe  

Przetarg nieograniczony: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze 2017-02-06 12:00:00  Informacje szczegółowe  

Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górzestrony:   1
Dolnolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o NZOZ w Kamiennej Grze
^