Kontakt

Cennik

Ortopedia - zabiegi operacyjne
Hospitalizacja - pobyty
Pokoje ponadstandardowe
Poradnie specjalistyczne - wizyty
Poradnie specjalistyczne - zabiegi
Unieruchomienia gipsowe u dorosłych
Unieruchomienia gipsowe u dzieci
Fizykoterapia
Badania labolatoryjne
Badania RTG
Sprzęt ortopedyczny - wypożyczenie
Usługi transportowe
Wyżywienie
Udostępnienie sali Audiowizualnej

Ortopedia - zabiegi operacyjne

lp. nazwa grupy/procedury cena w PLN uwagi max. czas pobytu
1. Artroskopia diagnostyczna 2 478,00 2 dni, za każdy kolejny dzień 300,00 zł
2. Artroskopia lecznicza 3 465,00 2 dni, za każdy kolejny dzień 300,00 zł
3. Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących - bark/kolano 6 550,00 4 dni, za każdy kolejny dzień 300,00 zł
4. Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego 7 150,00
5. Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita cementowana, bipolarna biodra 10 500,00
6. Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, bezcementowa biodra 14 500,00
7. Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra lub kolana z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego 20 500,00
8. Endoprotezoplastyka pierwotna łokcia, barku, nadgarstka, częściowa kolana 7 100,00 - nie zawiera kosztów wyrobów
medycznych (endoprotezy)
9. Endoprotezoplastyka pierwotna drobnych stawów w obrębie ręki 3 200,00
10. Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów (otwarta lub endoskopowa discektomia) 9 800,00
11. Zabiegi przezskórne w zakresie kręgosłupa - RF 5 300,00 2 dni, za każdy kolejny dzień 300,00 zł
12. Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów (PLIF, ALIF, TLIF) 23 000,00
13. Zabiegi na kończynie dolnej - paluch koślawy - 1 stopa 2 880,00 obie stopy 5 050,00
14. Zabiegi na kończynie dolnej - palec młotkowaty- 1 stopa 1 650,00 obie stopy 2 800,00 2 dni, za każdy kolejny dzień 300,00 zł
15. Zabiegi na kończynie dolnej - paluch koślawy + palec młotkowaty- 1 stopa 3 950,00
16. Zabiegi na kończynie dolnej - palec zatrzaskujący- 1 palec 1 650,00 1 dzień, za każdy kolejny dzień 300,00 zł
17. Zabiegi na tkankach miękkich - Choroba Dupuytrena 2 600,00 1 dzień, za każdy kolejny dzień 300,00 zł
18. Zabiegi na tkankach miękkich - Cieśń nadgarstka 2 600,00 1 dzień, za każdy kolejny dzień 300,00 zł
19. Zabiegi na tkankach miękkich - Cysta Bakera 1 650,00 1 dzień, za każdy kolejny dzień 300,00 zł

Cena zabiegów nie ujętych w katalogu ustalana jest na podstawie aktualnego Katalogu grup stanowiącego zał. do Zarządzenia Prezesa NFZ ( liczba pkt x 70,00 zł)
UWAGA! W przypadku przedłużenia ustalonego max. czasu hospitalizacji koszty pobytu ponosi pacjent - cena osobodnia wraz z wyżywieniem wynosi:
- O/ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: 400,00 zł
- O/ Rehabilitacyjne: 200,00 zł
- O/ Rehabilitacji Neurologicznej: 300,00 zł
- O/ Reumatologiczny: 300,00 zł
- O/ Opiekuńczo-Leczniczy: 200,00 zł

Podstawa prawna: Art.30 pkt 4 Ustawy o działalności leczniczzej z dn. 15 kwietnia 2011 z późn.zm.:
...{ 4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzialania stacjonarnych i całodobowych świadzczeń zdrowotnych, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od upływu terminu, o którym mowa w ust.1, niezaleznie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych.}...


Podane ceny obowiązują dla umów zawieranych od dnia 01.09.2019 roku

Hospitalizacja - pobyty

L.p. Nazwa Oddziału Cena (zł) za 1 dzień korzystania ze świadczeń
1 Reumatologiczny
w niedziele i dni świąteczne 50% stawki dziennej
145,00 zł
2 Rehabilitacyjne
w niedziele i dni świąteczne 50% stawki dziennej
120,00 zł
(dla pacjentów po zabiegach operacyjnych)

110,00 zł
(w pozostałych przypadkach)

3 Rehabilitacja Neurologiczna
w niedziele i dni świąteczne 50% stawki dziennej
180,00 zł – pacjent
110,00 zł – osoba towarzysząca
4 Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
wg odrębnego cennika
5 Opiekuńczo- Leczniczy
110,00 zł

UWAGA! dla obcokrajowców powyższe stawki wzrastają o 50%
Podstawą podjęcia hospitalizacji jest umowa cywilna zawierana przez pacjenta ze Szpitalem. Warunki pobytu pacjenta, jak również oferta medyczna są tożsame z oferowanymi dla chorych leczonych w warunkach kontraktu z DOW NFZ.

Dopłaty do pokojów ponadstandardowych z węzłem sanitarnym

L.p. Nazwa Oddziału Cena (zł) za 1 dzień korzystania ze świadczeń
1 Oddziały Rehabilitacyjne
miejsce w sali 2- osobowej
miejsce w sali 1- osobowej

30,00
40,00
2 Oddział Reumatologiczny
miejsce w sali 2- osobowej

30,00

Cennik porad udzielanych przez lekarzy- specjalistów odpłatnie

L.p. Rodzaj poradni specjalistycznej Cena brutto (zł) / poradę
1 Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 85,00
2 Preluksacyjna 85,00
(wraz z wykonaniem badania USG)
3 Reumatologiczna 85,00
4 Izba Przyjęć- dla osób nieubezpieczonych 85,00
5 Nocna Świąteczna Opieka Medyczna
* dla osób nieubezpieczonych
85,00
6 Badanie USG narządu ruchu 65,00

Uwaga: Cena porady nie obejmuje kosztów ewentualnych badań diagnostycznych.

zaopatrzenia opatrunkowego oraz innych procedur medycznych wykonywanych w poradniach specjalistycznych

L.p. Rodzaj opatrunku Cena brutto (zł)
1 Opatrunek na ranę „ czystą” 22,00
2 Opatrunek na ranę „ brudną” 28,00
3 Oczyszczenie rany + opatrunek 30,00
4 Płukanie rany + opatrunek 30,00
5 Usunięcie szwów 15,00
6 Okład z Altacetu 9,00
7 Posiew z rany 55,00
8 Wstrzyknięcie leku do stawu
Uwaga: bez ceny leku wstrzykiwanego
18,00
9 Szycie rany do 10 szwów 30,00
10 Szycie rany powyżej 10 szwów 35,00
11 Skrócenie opatrunku gipsowego 15,00
12 Nacięcie powłok, ewakucja, sączkowanie krwiaka i / lub ropnia, ciało obce- usunięcie z powłok lub z naturalnych otworów ciała, zaopatrzenie ran powierzchownych 35,00
13 A/ Punkcja diagnostyczno - terapeutyczna jam ciała, zatok, skóry i torbieli bez diagnostyki
B/ z diagnostyką ( mikrobiologia, cytologia, analityka)
25,00
55,00
14 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego 35,00
15 Wycięcie poj. ganglionów, torbieli, guzów, zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich, z niezbędną diagnostyką
( w tym badanie histopatologiczne)
75,00
16 Zaopatrzenie chirurgiczne ran, bądź wycięcie zmiany ze skóry z okolic wstrząsorodnych ( szyja, dół pachowy, okolicza krocza, w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym 120,00
17 Zabieg diagnostyczno- leczniczy u chorych z przewlekłym bólem ( blokady centralne i obwodowe)- bez ceny leku 60,00
18 Podanie anatotoksyny 18,00 + cena leku

Uwaga: Koszty wykonania procedury medycznej nie ujętej w Cenniku naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującym katalogiem świadczeń zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych określonym przez Prezesa NFZ / cena 1 pkt dla Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej , Poradni Reumatologicznej i Poradni Preluksacyjnej wynosi 1,02 zł/

unieruchomienia gipsowe u dorosłych

L.p. Rodzaj unieruchomienia gipsowego Cena brutto (zł)
1 Stopowo – podudziowe 35,00
2 Stopowo – udowe 70,00
3 Biodrowe 120,00
4 Dłoniowo – przedramienne 25,00
5 Dłoniowo – ramienne 35,00
6 Gorset gipsowy 65,00
7 Gips Desaulta 70,00
8 Tutor gipsowy 60,00
9 Biodrowy dwustronny 130,00
10 Gorset gipsowy typu Minerva 80,00

unieruchomienia gipsowe u dzieci

L.p. Rodzaj unieruchomienia gipsowego Cena brutto (zł)
1 Stopowo – podudziowe 20,00
2 Stopowo – udowe 40,00
3 Biodrowe 70,00
4 Dłoniowo – przedramienne 20,00
5 Dłoniowo – ramienne 28,00
6 Gorset gipsowy 60,00
7 Gips Desaulta 60,00
8 Tutor gipsowy 30,00
9 Biodrowy dwustronny 70,00
10 Gorset gipsowy typu Minerva 70,00

Cennik zabiegów fizykoterapeutycznych

Stosuje sie w celu pobudzenia obiegu krwi a tym samym uzyskania lepszego ukrwienia tkanek
Rodzaj zabiegu Opis zabiegu Czas trwania zabiegu Cena zabiegu (zł)
Masaż klasyczny:
kręgosłup szyjno- piersiowy z obręczą barkową do 15 minut 30,00
kręgosłup piersiowo-lędźwiowy do 15 minut 30,00
ręgosłup lędźwiowo- krzyżowy z obręczą biodrową do 15 minut 30,00
wszystkie odcinki kręgosłupa do 40 minut 50,00
jedna kończyna do 15 minut 15,00
dwie kończyny do 15 minut 20,00
masaż limfatyczny 1 kończyny do 15 minut 20,00
masaż limfatyczny 2 kończyny do 15 minut 30,00
Kąpiele wirowe stosuje się w celu pobudzenia obiegu krwi, a tym samym uzyskania lepszego ukrwienia tkanek. Stanowią odmianę masażu podwodnego kończyn górnych lub dolnych. Są wykonywane w specjalnych wanienkach z urządzeniem wirnikowym. Ciepła woda i ruch wirowy powodują rozluźnienie tkanek, zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawiają ukrwienie, a także złagodzenie bólu. Temp. wody 34-37 st. C. do 15 minut 2 kończyny - 10,00
Lampa Sollux Nagrzewanie lampą Sollux powoduje rozszerzenie naczyń włosowatych skóry, zwiększając przepływ krwi, przez co następuje lepsze odżywienie, dotlenienie tkanek oraz zmniejszenie napięcia mięśni. Lampa Sollux wykazuje działanie przeciwbólowe. do 20 minut 1 zabieg - 10,00
Ultradźwięki Metoda stosowana w chorobach zwyrodnieniowych, zespołach bolesnego barku, łokcia, rwy kulszowej, bólach pleców i krzyża, nerwobólach. Głębokie działanie ultradźwięków powoduje również zniesienie bólu i stanu zapalnego. 3 - 5 minut 1 zabieg - 10,00
Galwanizacja przepływowa Zabieg stosowany w nerwobólach; zespołach bólowych; chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych; zapaleniu nerwu kulszowego; utrudnionych zrostach kostnych, zaburzeniach krążenia obwodowego. W zabiegu tym wykorzystuje się prąd o niskiej częstotliwości. 12 - 20 minut 1 zabieg - 10,00
Elektrostymulacja Metoda wspomagająca usprawnianie upośledzonych grup mięśni i nerwów obwodowych, zapobiega zanikom mięśniowym, pobudza pracę uszkodzonych nerwów obwodowych. Stosowana w leczeniu porażeń wiotkich. W tym zabiegu działamy prądem niskiej częstotliwości. 15 - 20 minut 1 zabieg - 10,00
Tonoliza Zabieg, mający na celu zniesienie lub zmniejszenie spastyczności mięśni i przywrócenie równowagi fizjologicznej. Zabieg ten nie wywołuje bólu ani oparzeń. W tym zabiegu działamy prądem średniej częstotliwości. do 20 minut 1 zabieg - 10,00
Jonoforeza/ Fonoforeza Zabieg polegający na wprowadzaniu, przy zastosowaniu prądu stałego, leku do tkanek. Zabieg stosowany w leczeniu stanów zapalnych, zespołach bólowych, nerwobólach, utrudnionych zrostach kostnych. Działamy prądem niskiej częstotliwości. do 20 minut 1 zabieg - 10,00
+ cena leku
Diadynamik Prądy diadynamiczne mają zastosowanie w leczeniu: zespołów bólowych, choroby zwyrodnieniowej, nerwobólów, zaników mięśniowych, chorób zapalnych stawów, zespołach naczyniowych. Działamy prądem niskiej częstotliwości. do 12 minut 1 zabieg - 10,00
Prądy Traberta Prądy Traberta mają zastosowanie w leczeniu:
*zespołów bólowych kręgosłupa, *zmianach zwyrodnieniowych stawów
* zaburzeń krążenia obwodowego,
* innych schorzeniach przebiegających z bólem.
Powodując miejscowe przekrwienie wpływają na odżywianie tkanek i obniżenie aktywności układu współczulnego.
8 - 10 minut 1 zabieg - 10,00
Magnetoterapia Metoda znajduje zastosowanie w leczeniu schorzeń ortopedycznych: przyśpiesza zrost i gojenie kości, stosowana w leczeniu kontuzji, zwichnięć, skręceń, urazów. Magnetoterapia wykorzystywana jest również w terapii schorzeń neurologicznych: neuralgiach, nerwobólach. W tym zabiegu działamy polem o niskiej częstotliwości. 6 - 20 minut 1 zabieg - 10,00
Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa Polega na miejscowym podgrzaniu tkanek za pomocą pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości. W wyniku uzyskuje się obniżenie napięcia mięśniowego, rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiekszenie przepływu krwi tętniczej, przyspieszenie procesów metabolicznych. 1 zabieg - 10,00
Prądy interferencyjne Metoda stosowana w: łagodzeniu zespołów bólowych narządów ruchu, chorobach zwyrodnieniowych stawów; stanach pourazowych (skręcenie stawów, stłuczenie tkanek miękkich), chorobach reumatoidalnych. W tym zabiegu działamy prądem niskiej częstotliwości. do 20 minut 1 zabieg - 10,00
Terapuls Zabieg, wykazujący działanie przeciwzapalne , przeciwbólowe, przeciw obrzękowe. Przyśpiesza wchłanianie się krwiaków. W zabiegu tym działamy polem magnetycznym wysokiej częstotliwości. do 15 minut 1 zabieg - 10,00
Tens Metoda szczególnie przydatna w zwalczaniu bólu po przebytych uszkodzeniach nerwów obwodowych, bólu kikutów poamputacyjnych, nerwobólach, po przebytym półpaścu. do 20 minut 1 zabieg - 10,00
Laseroterapia (punktowa, skaner) Metoda znajduje zastosowanie w :
* trudno gojących się ranach, owrzodzeniach i odleżynach;
* przewlekłych stanach zapalnych;* utrudnionym zroście kości;
* chorobie zwyrodnieniowej stawów;
* zespołach bólowych w przebiegu dyskopatii;
* zapaleniach okołostawowych, zapaleniach ścięgien powięzi, pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych;
* skręceniach stawów;
* w leczeniu chorób reumatoidalnych, bliznach pooperacyjnych;
do 10 minut 1 zabieg - 10,00
Laser wysokoenergetyczny Nieinwazyjna metoda terapeutyczna, która wykorzystuje światło z zakresu podczerwieni. Zapewnia miejscową stymulację tkanek, przyspieszając gojenie ran, uśmierza ból oraz zwiększa metabolizm komórkowy. do 10 minut 1 zabieg - 40,00
Lampa Bioptron Urządzenie Bioptron emituje światło z fal o różnej długości, które pobudza reakcje biologiczne organizmu. Zastosowanie: m.in. odleżyny, zapalenie żył, zmiany skórne, schorzenia narządu ruchu. 2 - 10 minut 1 zabieg - 5,00
Krioterapia ogólnoustrojowa Intensywne działanie zimnem w temp. do –160 st.C na cały organizm człowieka. Zastosowanie : w ostrych i przewlekłych chorobach stawów i chrząstek stawowych, zespołach bólowych kręgosłupa, chorobach reumatycznych tkanek miękkich, następstwach wypadków, urazów, chorobach neurologicznych ( niedowłady, choroba Parkinsona) do 3 minut 1 zabieg - 35,00
10 zabiegów - 300,00
NFZ finansuje wykonanie u pacjentów hospitalizowanych w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej 10 zabiegów (nie więcej niż dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego)
Cena ustalona dla chorych :
- Oddziałów Rehabilitacyjnych, którzy chcą skorzystać z dodatkowych zabiegów
- innych Oddziałów oraz spoza Szpitala finansujących terapię w całości
Krioterapia miejscowa Jest to działanie dwutlenkiem węgla o temp. -75 st.C na tkankę przy intensywne przenoszeniu zimna do głębiej położonych tkanek. Zabieg uśmierza ból obniża stan zapalny oraz napięcie mięśni. Zmniejsza się obrzęk, przyśpiesza proces gojenia i leczenia urazów. do 3 minut 1 zabieg - 10,00
10 zabiegów - 85,00
Fala uderzeniowa Metoda stosowana w zapaleniach rozcięgna podeszwowego, zapaleniach nadkłykcia bocznego (łokieć tenisisty) i przyśrodkowego (łokieć golfisty), bólach ścięgna Achillesa, zapaleniach więzadła właściwego rzepki, zespołach krawędzi piszczelowej, zapaleniach ścięgien, ozolity krętarza wielkiego, bólach mięśniowo-powięziowych do 10 minut 1 zabieg - 35,00
Rezonans stochastyczny Zastosowanie: Choroby neurologiczne i ortopedyczne np. zaburzenia równowagi, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane i zanikowe, stwardnienie boczne, urazy mózgu, mózgowo- czaszkowe, rdzenia kręgowego; depresja, nieotrzymanie moczu, neuropatia, osteoporoza, urazy ortopedyczne. w zależności od wariantu, czas dostosowany do indywidualnych możliwości pacjenta 10 zabiegów - 50,00
20 zabiegów - 90,00
Masaż pneumatyczny Zastosowanie: zaburzenia funkcjonowania układu chłonnego. Aparat działa na zasadzie przerywanego pneumatycznego ucisku komór rękawa wypełnionych powietrzem na okolicę ciała powodującego rytmiczne fale uciskowe. dostosowany do potrzeb pacjenta, od 15 do 45 minut 1 zabieg - 30,00 zł
Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym - miejscowe 1 zabieg - 10,00 zł

wykonanie diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie osób fizycznych i prawnych

Czynność Cena
POBRANIE KRWI 3,00
MOCZ 9,00
OB 5,00
MORFOLOGIA PEŁNA Z PŁYTKAMI 10,00
LEUKOCYTOZA 10,00
RETIKULOCYTY 10,00
ROZMAZ (LEUKOGRAM) 10,00
WSKAŹNIK PROTROMBINOWY/FIBRYNOGEN 9,00
CZAS KAOLINOWO - KEFALINOWY 9,00
GLUKOZA 7,00
MOCZNIK 7,00
KREATYNINA 7,00
BIALKO CAŁKOWITE 7,00
BIAŁKO ilościowo w moczu i PMR 8,00
KWAS MOCZOWY 7,00
BILIRUBINA 7,00
AST 8,00
ALT 8,00
GGTP 6,00
CK-NAC 12,00
CHOLESTEROL CAŁKOWITY 7,00
HDL CHOLESTEROL 15,00
LDL CHOLESTEROL 8,00
TRÓJGLICERYDY 8,00
JONOGRAM Na, K, Ca 11,00
MAGNEZ 5,40
WAPŃ 5,40
ŻELAZO 9,00
Gospodarka żelazowa( Żelazo,UIBC, TIBC,% wys. Transferyny) 17,00
FOSFATAZA ZASADOWA 6,00
AMYLAZA 8,00
BIAŁKO CRP jakościowo ( podana cena obowiązuje od 10.01.2015) 15,00
CZYNNIK REUMATOIDALNY RF jakościowo 8,00
ODCZYN WAALERA - ROSE 9,00
ASO 9,00
PRZECIWCIAŁA anty - n - DNA 57,50
WR 8,40
HBsAg 12,00
ELEKTROFOREZA 24,00
PŁYN STAWOWY 45,00
KAŁ – PASOŻYTY 14,40
OWSIKI- WYMAZ PARAZYTOLOGICZNY 4,00
KAŁ – KREW UTAJONA 15,00
KAŁ – Lamblia (immunochemicznie) 30,00
GRUPA KRWI 33,00
Wymaz bakteriologiczny-ujemny 21,00
Wymaz bakteriologiczny-dodatni 41,40
Posiew moczu ujemny 16,56
Posiew moczu - dodatni 28,56

Laboratorium oferuje również mozliwo¶ć wykonania badań laboratoryjnych spoza wyżej wymienionego cennika (oferta w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej) po doliczeniu kosztów własnych w wysoko¶ci:
20% - do 20,00 zł łącznej ceny badania
15% - od 21,00 do 100,00 zł
10# - powyżej 100,00 zł

Cennik badań diagnostycznych wykonywanych w ramach Pracowni Diagnostyki Obrazowej

L.p. Rodzaj badania Liczba projekcji Cena (zł) ( bez opisu )
1. Rtg klatki piersiowej PA 1 32,00
2. Rtg klatki piersiowej/ boczne/ 1 32,00
3. Rtg czaszki 1 26,00
4. Rtg zatok 1 22,00
5. Rtg zęba obrotnika 1 22,00
6. Rtg kręgosłupa szyjnego 1 32,00
7. Rtg kręgosłupa piersiowego 1 32,00
8. Rtg kręgosłupa lędźwiowego 1 32,00
9. Rtg kręgosłupa - inne 1 32,00
10. Rtg kości krzyżowej 1 26,00
11. Rtg kości ogonowej 1 26,00
12. Rtg st.krzyżowo-biodrowych 1 32,00
13. Rtg st.krzyżowo-biodrowych (skośne) 1 26,00
14. Rtg miednicy 1 42,00
15. Rtg st.biodrowych-pelwimetria (u dorosłych) 42,00
16. Rtg st.biodrowych (do lat 14) 1 26,00
17. Rtg stawu biodrowego 1 32,00
18. Rtg kości udowej 1 26,00
19. Rtg st.kolanowych 3 55,00
20. Rtg st.kolanowych 1 32,00
21. Rtg st.kolanowego (1) 2 35,00
22. 1 podudzie z 1 stawem 2 32,00
23. 1 podudzie z 2 stawami 1 26 ,00
24. Staw skokowy 2 27,00
25. Rtg stopy 2 26,00
26. Rtg stopy (porównawcze) 3 45,00
27. Rtg palców stóp 1 26,00
28. Rtg pomiarowe kończyn dolnych 60,00
29. Rtg stawu barkowego 1 26,00
30. Rtg obojczyka 1 26,00
31. Rtg kości ramiennej 2 32,00
32. Rtg stawu łokciowego 2 26,00
33. Rtg przedramienia 2 26,00
34. Rtg nadgarstka 2 22,00
35. Rtg dłoni (porównawcze) 1 26,00
36. Rtg palców 2 22,00
37. Rtg mostka 1 26,00
38. Rtg łopatki 1 26,00
39. Rtg pięty 2 26,00
40. Rtg osiowe rzepki 1 22,00
41. Rtg żeber 1 26,00
42. Tomogram układu kostnego 1 30,00
43. Opis zdj. rtg 18,00
44. Zdj.stresowe cena zdjęcia podstawowego + 20,00 zł.
45. Prześwietlenie pod monitorem „Stenoskop” – Blok Operacyjny 1 160,00
46. Zdj. rtg przeglądowe jamy brzusznej 40,00

Cennik za wypożyczenie sprzętu ortopedycznego

L.p. Rodzaj sprzętu ortopedycznego Cena (zł) / dobę
1. Łóżko ortopedyczne 3,50
2. Balkonik 1,50
3. Materac p/ odleżynowy 2,50

Uwaga: Wypożyczenie sprzętu ortopedycznego następuje na podstawie umowy cywilnej.

Cennik usług transportowych dla osób fizycznych

L.p. Rodzaj usługi Cena (zł) / dobę
1. 1 km 2,60
2. wniesienie do I piętra 16,00
3. wniesienie powyżej I piętra 26,00

Uwaga! dotyczy osób , które:
1) nie wymagają podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym lub nie zachodzi wobec nich potrzeba zachowania ciągłości leczenia,
2) nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia w najbliższym podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń we właściwym zakresie
W pozostałych przypadkach przejazd finansowany jest w 60% przez pacjenta, gdy ze zlecenia lekarza wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

Cennik za korzystanie z posiłków

L.p. Forma posiłku Cena brutto (zł/dzień)
1. Abonament 1-no dniowy 10,00 zł/dzień
2. Abonament 5-cio dniowy 9,20 zł/dzień
3. Abonament 7-mio dniowy 9,00 zł/dzień

Cennik za udostępnienie Sali Audiowizualnej

L.p. Klienci Cena (zł) brutto
1. Firmy farmaceutyczne, ubezpieczeniowe, przedstawiciele handlowi, inni 110,00 zł
(za każdą rozpoczętą godzinę)
^