Kontakt

Odział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Leczenie operacyjne i zachowawcze schorzeń narządu ruchu w ramach umów zawartych z NFZ oraz odpłatnie

Lokalizacja :  I Pawilon, II piętro Liczba łóżek: 43
 Ordynator :
dr n.med. Rafał Jastrzębski
 tel.: (+48) 75 6459 710
 Gabinet lekarski  tel.: (+48) 75 6459 602
 Dyżurka pielęgniarska  tel.: (+48) 75 6459 603
 Pielęgniarka oddziałowa  tel.: (+48) 75 6459 603
 Sekretariat medyczny  tel.: (+48) 75 6459 606

Podstawę przyjęcia do Oddziału stanowi skierowanie do szpitala (oryginał) wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub z gabinetu prywatnego. Do skierowania wymagane jest dołączenie lub opisanie badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.

Pacjent posiadający skierowanie powinien zgłosić się do Izby Przyjęć Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ( Paw. I, parter) od poniedziałku do czwartku 8.00- 9.00, piątki 13.00- 14.00 . Lekarz Izby Przyjęć, po zbadaniu pacjenta i zapoznaniu się z dostarczonymi wynikami badań diagnostycznych kwalifikuje lub dyskwalifikuje chorego do leczenia w warunkach szpitalnych oraz decyduje o trybie przyjęcia (planowy, pilny)

Skierowanie do Oddziału nie jest wymagane w przypadku: - trybu nagłego np. uraz, wypadek, pogorszenie stanu zdrowia w wyniku powikłań pooperacyjnych (pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć codziennie, całodobowo) - osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów, - świadczeń udzielanych odpłatnie (obowiązuje umowa cywilna)

Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziału udziela pracownik sekretariatu medycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 tel. 75 645 9606

Cenniki
Ortopedia - zabiegi operacyjne
Hospitalizacja - pobyty

^