Kontakt

Co proponujemy?

Szpital posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń narządu ruchu.

Szpital dysponuje nowoczesnym Blokiem Operacyjnym spełniającym standardy europejskie . W Szpitalu stale prowadzone są wielokierunkowe działania nakierowane na poprawę warunków pobytu pacjentów, w tym rozbudowywana jest baza fizykoterapeutyczna, uatrakcyjniana jest oferta medyczna, wprowadzane są nowe techniki operacyjne.

W strukturze Szpitala funkcjonuje 6 oddziałów szpitalnych, 3 poradnie specjalistyczne, 3 pracownie diagnostyczne zlokalizowane w dwóch pawilonach oddalonych od siebie o 600- 700 metrów.

Atutem Szpitala jest zapewnienie pacjentom kompleksowości i ciągłości leczenia w warunkach bezpiecznych i nadzorowanych.

Pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych ,w razie konieczności zapewniamy konsultacje specjalistyczne z dziedziny: chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, reumatologii, rehabilitacji medycznej, neurologii, psychiatrii, psychologii, logopedii, neurologopedii.

Pacjenci po zabiegach operacyjnych ( np. endoprotezy stawów biodrowych, kolanowych, zabiegi na kręgosłupie) wykonanych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej przekazywani są bezpośrednio do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej lub Rehabilitacji Neurologicznej celem usprawniania. Chorzy mają również możliwość kontynuacji leczenia w Poradni Ortopedycznej.

Szczegółowych informacji na temat świadczeń udzielanych odpłatnie udzielają:

^