Kontakt

Dodatkowe uprawnienia

Prawo do przyjęć bez skierowania mają:

Regulamin - przyjęcia bez skierowania


Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością mają: Regulamin - korzystanie ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

^