Kontakt

Druki do pobrania

Druk Plik do pobrania
1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
2. Dokumenty niezbędne do leczenia w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym:  
- Wniosek pacjenta / przedstawiciela ustawowego o przyjęcie do oddziału
- Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
- Skierowanie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego
3. Informacja dla pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu endoprotezoplastyki stawów
4. Zaproszenie do Szpitala (wzór):  
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- Oddział Reumatologiczny
- Oddziały Rehabilitacyjne / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
5. Informacja o szpitalach akredytowanych

^