Kontakt

Druki do pobrania

Druk Plik do pobrania
1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
2. Dokumenty niezbędne do leczenia w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym:  
- Wniosek pacjenta / przedstawiciela ustawowego o przyjęcie do oddziału
- Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
- Skierowanie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego
3. Regulamin kwalifikacji do przyjęcia:  
- zasady kwalifikacji do Stacjonarnych Oddziałów Rehabilitacyjnych
- zasady kwalifikacji do rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych i domowych
4. Informacja o szpitalach akredytowanych

^