Kontakt

Dział Rehabilitacji

(dla pacjentów hospitalizowanych i odpłatnie dla osób z zewnątrz)

Lokalizacja :  II Pawilon, parter, umawianie terminów zabiegów- tel. 75 645 9684 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Dział Rehabilitacji obejmuje fizykoterapię, kinezyterapię, hydroterapię, masaż leczniczy.

Zabiegi przeprowadzone są pod nadzorem fachowego personelu medycznego, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, w warunkach gwarantujących zachowanie intymności. Każdy Oddział wyposażony jest w swoją salę kinezyterapii. Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty, w godzinach przed- i popołudniowych, wg ustalonego harmonogramu.

Pacjenci otrzymują pełną i przystępną informację na temat podejmowanych działań rehabilitacyjnych, współuczestniczą w planie leczenia, otrzymują wskazówki dotyczące dalszego postępowania rehabilitacyjnego po opuszczeniu Szpitala. Instruktaż dotyczy kontynuacji ćwiczeń wyuczonych w Oddziale, nauki chodu, korzystania ze sprzętu ortopedycznego, przeciwdziałaniu niepełnosprawności.

Cenniki
Fizykoterapia

^