Kontakt

Specjalizujemy się w leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń narządu ruchu.
Prowadzimy diagnostykę, leczenie i rehabilitację

w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz odpłatnie na podstawie umów cywilnych, zawieranych z pacjentem.

Obowiązek informacyjny RODO

Podstawę działalności Szpitala stanowi Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, w którym hospitalizowani są zarówno pacjenci zgłaszający się w trybie nagłym z powodu doznanych urazów, jak również chorzy zakwalifikowani do leczenia planowego. Prowadzimy kompleksowe usprawnianie chorych po przebytych zabiegach operacyjnych, z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów w Oddziałach Rehabilitacyjnych oraz ze schorzeniami neurologicznymi w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. W Oddziale Reumatologicznym leczymy chorych w fazie zaostrzenia schorzenia reumatycznego, prowadzimy terapię lekową w ramach Programu lekowego: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym. Prowadzimy opiekę długoterminową osób przewlekle chorych w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym.

^