Kontakt

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze informuje, że świadczenia medyczne w Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Reumatologicznej i Preluksacyjnej udzielane są w pełnym zakresie.


Informujemy również, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczania do świadczeniodawcy (szpital, poradnia) oryginału skierowania, w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.


UWAGA!!

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze zawiadamia, że na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym uruchomiona została mozliwość kontaktu przez aplikacje SKYPE z pacjentami tego oddziału.
Do połączenia należy wykorzystać zamieszczony link https://join.skype.com/i8XA2DS4bZeC w przypadku problemów z połączeniem, prosimy o kontakt z dyżurka pielęgniarek.Specjalizujemy się w leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń narządu ruchu. Prowadzimy diagnostykę, leczenie i rehabilitację w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz odpłatnie na podstawie umów cywilnych, zawieranych z pacjentem.

^