Kontakt

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze oferuje pacjentom możliwość rehabilitacji kardiologicznej.

   Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym, zaplanowanym na cały okres życia chorego działaniem zmniejszającym zaburzenia chorobowe, poprawiającym sprawność fizyczną, stan psychiczny oraz jakość życia osoby z chorobą układu krążenia, i równocześnie zmniejszającym ryzyko dalszego niekorzystnego przebiegu choroby. Rehabilitacja kardiologiczna to także ścisłe połączenie usprawniania z zapobieganiem (prewencja wtórna), polegające na usuwaniu czynników zwiększających ryzyko występowania chorób układu krążenia i kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia. Współcześnie używa się określenia „rehabilitacja / wtórna prewencja kardiologiczna”.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu:   (+48) 75 645 9625, (+48) 75 645 9681


Specjalizujemy się w leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń narządu ruchu.
Prowadzimy diagnostykę, leczenie i rehabilitację w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz odpłatnie na podstawie umów cywilnych, zawieranych z pacjentem.

Obowiązek informacyjny RODO

Podstawę działalności Szpitala stanowi Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, w którym hospitalizowani są zarówno pacjenci zgłaszający się w trybie nagłym z powodu doznanych urazów, jak również chorzy zakwalifikowani do leczenia planowego. Prowadzimy kompleksowe usprawnianie chorych po przebytych zabiegach operacyjnych, z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów w Oddziałach Rehabilitacyjnych oraz ze schorzeniami neurologicznymi w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. W Oddziale Reumatologicznym leczymy chorych w fazie zaostrzenia schorzenia reumatycznego, prowadzimy terapię lekową w ramach Programu lekowego: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym. Prowadzimy opiekę długoterminową osób przewlekle chorych w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym.

^