Kontakt

W związku z podjętą współpracą Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. z Fundacją KGHM Polska Miedź, została zawarta umowa o dofinansowanie zakupu śródoperacyjnego, przewoźnego RTG z ramieniem C i funkcją obrazowania 3D na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Sprzęt został dostarczony dnia 30.06.2020 r., aktualnie trwają procedury rozruchowe oraz przeprowadzane są testy.


Przedstawiamy Państwu ofertę medyczną Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze

  Oferta DCR:
 • Bezpieczeństwo Pacjenta
 • Profesjonalizm leczenia
 • Wszechstronna rehabilitacja
 • Koordynowane prowadzenie PacjentaSpecjalizujemy się w leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń narządu ruchu. Prowadzimy diagnostykę, leczenie i rehabilitację w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz odpłatnie na podstawie umów cywilnych, zawieranych z pacjentem.

  Zapewniamy :
 • fachową opiekę doświadczonej i wykwalifikowanej kadry medycznej
 • stosowanie nowoczesnych metod i technik operacyjnych
 • indywidualne podejście do pacjentów
 • bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów i procedur medycznych
 • wysoką jakość świadczonych usług
 • kompleksowość i ciągłość leczenia

^