Kontakt

Kadra Szpitala

Prezes Zarządu Artur Mazur  tel.: (+48) 75 6459 710 (sekretariat)
Dyrektor d/s Medycznych Marek Wiśniewski  tel.: (+48) 75 6459 710 (sekretariat)
Dyrektor d/s Inwestycji Stanisław Wąsala  tel.: (+48) 75 6459 713
Dyrektor d/s Controllingu Katarzyna Siniawska  tel.: (+48) 75 6459 711

Ordynatorzy oddziałów

dr n.med. Rafał Jastrzębski
specjalista ortopeda-traumatolog
Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
tel.: (+48) 75 6459 710
lek. med. Zofia Kudryńska
specjalista rehabilitacji medycznej
Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego
 tel.: (+48) 75 6459 625
lek. med. Mirosław Paździur
specjalista ortopedii i traumatologii
Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego
 tel.: (+48) 75 6459 625
dr n. med. Grzegorz Rozwadowski
lekarz chorób wewnętrznych,
 ortopeda-traumatolog,
 specjalista reumatolog
Ordynator Oddziału Reumatologicznego
tel.: (+48) 75 6459 655
lek. med. Małgorzata Kiwińska
specjalista neurolog
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
tel.: (+48) 75 6459 699
lek. med. Roman Grabowski
specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista kardiolog
Lekarz nadzorujący Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
tel.: (+48) 75 6459 643

Pielęgniarki oddziałowe

Barbara Chodkowska Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
tel.: (+48) 75 6459 603
Renata Krawiec Pielęgniarka Oddziałowa Działu Anestezjologii i Bloku Operacyjnego
tel.: (+48) 75 6459 616
Małgorzata Cieplicka Pielęgniarka Oddziałowa Oddziałów Rehabilitacyjnych
tel.: (+48) 75 6459 647
Halina Socha Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Reumatologicznego
tel.: (+48) 75 6459 656
Iwona Kowalczyk Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
tel.: (+48) 75 6459 642
Janina Zbyszowska Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego
tel.: (+48) 75 6459 649

Kierownicy komórek organizacyjnych

Dorota Kaczor Przełożona Pielęgniarek, Pielęgniarka Epidemiologiczna
 tel.: (+48) 75 6459 680
Janusz Filipiak Kierownik Działu Rehabilitacji
 tel.: (+48) 75 6459 632
Jadwiga Jarymowicz Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej
 tel.: (+48) 75 6459 692
Monika Czyż Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
 tel.: (+48) 75 6459 690
Ewa Cieplicka Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej
 tel.: (+48) 75 6459 693
Katarzyna Thiel-Kryrowicz Kierownik Statystyki Medycznej
 tel.: (+48) 75 6459 684
Ewa Bugara Kierownik Działu Służb Pracowniczych
 tel.: (+48) 75 6459 712
Piotr Czajkowski Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego
 tel.: (+48) 75 6459 714
Łukasz Sławiński Kierownik Zamówień Publicznych
 tel.: (+48) 75 6459 705

Stanowiska samodzielne

Katarzyna Gryglicka Pełnomocnik d/s Jakości, Pielęgniarka Epidemiologiczna
 tel.: (+48) 75 6459 711
Grażyna Anuszkiewicz Inspektor BHP
 tel.: (+48) 75 6459 720
Jan Suchecki Administrator Sieci Komputerowej
 tel.: (+48) 75 6459 718
Jacek Lewandowski Specjalista Informatyk
 tel.: (+48) 75 6459 718

 

Jan Suchecki Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 tel.: (+48) 75 6459 718
^