Kontakt

Krioterapia ogólnoustrojowa

Lokalizacja :  II Pawilon, parter, kontakt: Janusz Filipiak- Kierownik Działu Rehabilitacji tel. 75 645 9630

Krioterapia ogólnoustrojowa jest to bodźcowe i stymulujące zastosowanie w kabinie kriogenicznej niskich temperatur (poniżej -120°C w czasie 1~3 minut) na powierzchnię całego ciała dla wywołania i wykorzystania dla celów leczniczych fizjologicznych reakcji obronnych organizmu. Zależnie od zaleceń lekarskich w czasie terapii zabieg wykonywany jest wielokrotnie.

ZASADY KORZYSTANIA Z KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ W WARUNKACH AMBULATORORYJNYCH ( DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH PACJENTAMI SZPITALA)

Cenniki
Fizykoterapia

^