Kontakt

Rehabilitacja Kardiologiczna

...

Lokalizacja :  II Pawilon, II piętro Liczba łóżek: 20
Ordynator :
lek. med. Roman Grabowski
tel.: (+48) 75 6459 625
Gabinet lekarski : tel.: (+48) 75 6459 625
Dyżurka pielęgniarska tel.: (+48) 75 6459 625
Pielęgniarka oddziałowa tel.: (+48) 75 6459 625
 Sekretariat medyczny tel.: (+48) 75 6459 625

Zakres świadczonych usług

Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym, zaplanowanym na cały okres życia chorego działaniem zmniejszającym zaburzenia chorobowe, poprawiającym sprawność fizyczną, stan psychiczny oraz jakość życia osoby z chorobą układu krążenia i równocześnie zmniejszającym ryzyko dalszego niekorzystnego przebiegu choroby. Rehabilitacja kardiologiczna to także ścisłe połączenie usprawniania z zapobieganiem (prewencja wtórna), polegające na usuwaniu czynników zwiększających ryzyko występowania chorób układu krążenia i kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia.

Zakres świadczonych usług

Pacjenci mogą być przekazywani bezpośrednio z oddziałów (kardiologicznego, kardiochirurgicznego lub wewnętrznego) lub skierowani przez lekarzy specjalistycznej poradni kardiologicznej – którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziału udziela pracownik sekretariatu medycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 tel. 75 645 9625

Dodatkowe świadczenia

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.
Przebieg rehabilitacji kardiologicznej na naszym oddziale

W pierwszej kolejności u każdego pacjenta wykonujemy Holter Ekg, próbę wysiłkową (ewentualnie ergospirometrię), EKG spoczynkowe. Ponadto dodatkowo w razie braku w dokumentacji wykonuje się ECHO serca, Holter RR oraz niezbędne badania laboratoryjne. W trakcie trwania rehabilitacji prowadzi się treningi oporowe i wytrzymałościowe, jak również prowadzona jest edukacja w ramach wtórnej prewencji kardiologicznej. Jeśli sytuacja tego wymaga następuje modyfikacja leczenia farmakologicznego. Pobyt w oddziale rehabilitacji kończy się kontrolnym testem wysiłkowym (sercopłucnym testem wysiłkowym), w oparciu o który ustala się wstępne zalecenia co do aktywności fizycznej, aby trening był bezpieczny i skuteczny.

Cenniki
Hospitalizacja - pobyty
Fizykoterapia

^