Kontakt

Rehabilitacja neurologiczna

Lokalizacja : Pawilon II , parter Liczba łóżek: 30

Ordynator : lek. med. Małgorzata Kiwińska tel.: (+48) 75 6459 699

Gabinet lekarski : tel.: (+48) 75 6459 699
Dyżurka pielęgniarska tel.: (+48) 75 6459 642
Pielęgniarka oddziałowa tel.: (+48) 75 6459 642
Sekretariat medyczny tel.: (+48) 75 6459 683

Pracownia USG 1 Pracownia USG 1 Pracownia USG 1 Pracownia USG 1 Pracownia USG 1

Zakres świadczonych usług ( w ramach NFZ i odpłatnie)
wielokierunkowe usprawnianie chorych
- po udarach, urazach mózgu lub rdzenia kręgowego, zabiegach neurochirurgicznych,
ze stwardnieniem rozsianym, polineuropatią i innymi schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego przekazywanych bezpośrednio z oddziałów lub kierowanych przez lekarzy poradni specjalistycznych , którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego

Celem prowadzonej rehabilitacji jest indywidualne podejście do pacjenta, uwzględniające stan neurologiczny, schorzenia współistniejące, wydolność jak również dotychczasowy tryb życia, wykonywany zawód itp. Leczenie oparte jest na terapii psychologicznej i logopedycznej, metodach neurofizjologicznych (m.in. PNF, Bobath), z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do neurorehabilitacji (m.in. rezonans stochastyczny szczególnie zalecany np. w SM)

Warunkiem przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej są:
- stabilny stan ogólny (brak przeciwwskazań internistycznych do aktywnego usprawniania) oraz możliwość podjęcia przez pacjenta pełnej współpracy
- ustalenie terminu przyjęcia z Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej(+48) 75 6459 699
- dostarczenie skierowania ( wraz z posiadaną dokumentacją medyczną) wystawionego przez lekarza:

oddziału lub kliniki:
- anestezjologii i intensywnej terapii
- neurologii
- neurochirurgii
- chirurgii ogólnej
- chirurgii dziecięcej
- ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- chorób zakaźnych
- chorób wewnętrznych
- pediatrii

po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej lub poradni specjalistycznej:
- rehabilitacyjnej
- neurologicznej
- neurochirurgicznej
- chirurgii ogólnej
- chirurgii dziecięcej,
- urazowo- ortopedycznej

Skierowanie do Oddziału nie jest wymagane w przypadku:
- osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów
- świadczeń udzielanych odpłatnie (obowiązuje umowa cywilna)

Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziału udziela pracownik sekretariatu medycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 tel. 75 645 9683

^