Kontakt

Rehabilitacja neurologiczna

Leczenie zachowawcze schorzeń narządu ruchu w ramach umów zawartych z NFZ oraz odpłatnie

Lokalizacja :  II Pawilon, parter Liczba łóżek: 30
Ordynator :
lek. med. Małgorzata Kiwińska
tel.: (+48) 75 6459 699
Gabinet lekarski : tel.: (+48) 75 6459 699
Dyżurka pielęgniarska tel.: (+48) 75 6459 642
Pielęgniarka oddziałowa tel.: (+48) 75 6459 642
 Sekretariat medyczny tel.: (+48) 75 6459 683

Pracownia USG 1 Pracownia USG 1 Pracownia USG 1 Pracownia USG 1 Pracownia USG 1

Zakres świadczonych usług - wielokierunkowe usprawnianie chorych

- po udarach, urazach mózgu lub rdzenia kręgowego, zabiegach neurochirurgicznych, ze stwardnieniem rozsianym, polineuropatią i innymi schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego przekazywanych bezpośrednio z oddziałów lub kierowanych przez lekarzy poradni specjalistycznych , którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego

Celem prowadzonej rehabilitacji jest indywidualne podejście do pacjenta, uwzględniające stan neurologiczny, schorzenia współistniejące, wydolność jak również dotychczasowy tryb życia, wykonywany zawód itp. Leczenie oparte jest na terapii psychologicznej i logopedycznej, metodach neurofizjologicznych (m.in. PNF, Bobath), z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do neurorehabilitacji (m.in. rezonans stochastyczny szczególnie zalecany np. w SM).

po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej lub poradni specjalistycznej:

Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziału udziela pracownik sekretariatu medycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 tel. 75 645 9658

Cenniki
Hospitalizacja - pobyty
Fizykoterapia

^