Kontakt

Reumatologia

Leczenie zachowawcze schorzeń narządu ruchu w ramach umów zawartych z NFZ oraz odpłatnie

Lokalizacja :  II Pawilon, II piętro Liczba łóżek: 30
Ordynator :
dr n. med. Grzegorz Rozwadowski
tel.: (+48) 75 6459 655
Gabinet lekarski tel.: (+48) 75 6459 657
 Dyżurka pielęgniarska  tel.: (+48) 75 6459 656
 Pielęgniarka oddziałowa tel.: (+48) 75 6459 656
 Sekretariat medyczny tel.: (+48) 75 6459 658

Podstawę przyjęcia do Oddziału stanowi oryginał skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza gabinetu prywatnego. Do skierowania wymagane jest dołączenie lub opisanie badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.

Pacjent posiadający skierowanie do Oddziału powinien zgłosić się do sekretariatu medycznego Oddziału Reumatologicznego ( Paw. II, parter) od poniedziałku do piątku w godz.9.00-10.00 . Lekarz Oddziału, po zbadaniu pacjenta i zapoznaniu się z dostarczonymi wynikami badań diagnostycznych kwalifikuje lub dyskwalifikuje chorego do leczenia w warunkach szpitalnych oraz decyduje o trybie przyjęcia ( planowy, pilny)

Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziału udziela pracownik sekretariatu medycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 tel. 75 645 9658

Cenniki
Hospitalizacja - pobyty
Pokoje ponadstandardowe
Fizykoterapia

^