Kontakt

Spis telefonów kontaktowych

(+48) 75 6459 600 Centrala telefoniczna
(+48) 75 6459 601 Faks
(+48) 697 071 511 Inspektor Ochrony Danych

Rejestracja / informacje

  
Numer telefonuOpis
Poradnie specjalistyczne
(+48) 75 6459 609 Rejestracja osobista - w ramach ubezpieczenia NFZ :
• poniedziałki, wtorki, środy, czwartki - 8ºº ~ 13³º
• piątki - 8ºº ~ 9ºº , od 10ºº
Rejestracja telefoniczna :
• poniedziałki, wtorki, środy, czwartki - 13³º ~ 14³º
• piątki - 9ºº ~ 10ºº
(+48) 75 6459 684 Rejestracja - porady udzielane odpłatnie :
• w dni robocze (pn-pt) - 8ºº ~ 13³º
Hospitalizacje w ramach ubezpieczenia NFZ oraz odpłatne - informacji udzielają sekretariaty medyczne  ( pon.-pt. 8ºº ~ 14ºº )
(+48) 75 6459 606 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
(+48) 75 6459 629 Oddział Rehabilitacyjny (III)
(+48) 75 6459 644 Oddział Rehabilitacyjny (V)
(+48) 75 6459 683 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
(+48) 75 6459 658 Oddział Reumatologiczny
(+48) 75 6459 683 Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Oddziały Szpitala

Numer telefonu Opis
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
(+48) 75 6459 606 Sekretariat medyczny
(+48) 75 6459 604 Faks - Oddział
(+48) 75 6459 602 Gabinet lekarski
(+48) 75 6459 603 Dyżurka pielęgniarska
Blok Operacyjny / Dział Anestezjologiczny
(+48) 75 6459 611 Dyżurka pielęgniarska Działu Anestezjologii 
(+48) 75 6459 610 Gabinet lekarski Anestezjologów
(+48) 75 6459 616 Oddziałowa Bloku Operacyjnego
Oddziały Rehabilitacyjne
(+48) 75 6459 629 Sekretariat medyczny Oddziału Rehabilitacyjnego (III)
(+48) 75 6459 625 Ordynatorzy Oddziałów Rehabilitacyjnych
(+48) 75 6459 626 Dyżurka pielęgniarska Oddziału Rehabilitacyjnego (III)
(+48) 75 6459 644 Sekretariat medyczny Oddziału Rehabilitacyjnego (V)
(+48) 75 6459 628 Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego (V)
(+48) 75 6459 643 Gabinet lekarski Oddziałów Rehabilitacyjnych (III i V)
(+48) 75 6459 647 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziałów Rehabilitacyjnych
(+48) 75 6459 632 Kierownik Działu Rehabilitacji
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
(+48) 75 6459 683 Sekretariat medyczny
(+48) 75 6459 699 Gabinet Ordynatora / lekarski
(+48) 75 6459 642 Dyżurka pielęgniarska
(+48) 75 6459 645 Psycholog / Logopeda
Oddział Reumatologiczny
(+48) 75 6459 658 Sekretariat medyczny
(+48) 75 6459 655 Ordynator Oddziału
(+48) 75 6459 656 Dyżurka pielęgniarska
(+48) 75 6459 657 Gabinet lekarski
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
(+48) 75 6459 649 Dyżurka pielęgniarska
(+48) 75 6459 643 Gabinet lekarski
Pozostałe komórki medyczne
(+48) 75 6459 680 Przełożona Pielęgniarek
(+48) 75 6459 690 Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
(+48) 75 6459 691 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
(+48) 75 6459 692 Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)
(+48) 75 6459 693 Apteka zakładowa
(+48) 75 6459 696 Gabinety Fizykoterapii
(+48) 75 6459 681 Statystyka medyczna
(+48) 75 6459 600 Centrala
(+48) 75 6459 601 Faks - sekretariat DCR

Wg numerów telefonów

Numer telefonu Opis
(+48) 75 6459 600 Centrala DCR
(+48) 75 6459 601 Faks - sekretariat DCR
(+48) 75 6459 602 Gabinet lekarski O/ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
(+48) 75 6459 603 Dyżurka pielęgniarska O/ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
(+48) 75 6459 604 Faks - O/ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
(+48) 75 6459 606 Sekretariat medyczny O/ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
(+48) 75 6459 609 Rejestracja do Poradni Specjalistycznych w ramach ubezp. NFZ
(+48) 75 6459 610 Gabinet lekarski Anestezjologów
(+48) 75 6459 611 Dyżurka pielęgniarska Działu Anestezjologicznego
(+48) 75 6459 616 Oddziałowa Bloku Operacyjnego
(+48) 75 6459 625 Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego (III)
(+48) 75 6459 626 Dyżurka pielęgniarska Oddziału Rehabilitacyjnego (III)
(+48) 75 6459 627 Dyżurka pielęgniarska Oddziału Rehabilitacyjnego (V)
(+48) 75 6459 628 Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego (V)
(+48) 75 6459 629 Sekretariat medyczny Oddziału Rehabilitacyjnego (III)
(+48) 75 6459 632 Kierownik Działu Rehabilitacji
(+48) 75 6459 642 Dyżurka pielęgniarska Rehabilitacji Neurologicznej
(+48) 75 6459 643 Gabinet lekarski Oddziałów Rehabilitacyjnych (III i V)
(+48) 75 6459 644 Sekretariat medyczny Oddziału Rehabilitacyjnego (V)
(+48) 75 6459 645 Psycholog / Logopeda
(+48) 75 6459 647 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego
(+48) 75 6459 649 Dyżurka pielęgniarska O/ Opiekuńczo-Leczniczego
(+48) 75 6459 655 Ordynator O/ Reumatologicznego
(+48) 75 6459 656 Dyżurka pielęgniarska O/ Reumatologicznego
(+48) 75 6459 657 Gabinet lekarski O/ Reumatologicznego
(+48) 75 6459 658 Sekretariat medyczny O/ Reumatologicznego
(+48) 75 6459 675 Sklep medyczny „ARKMED”
(+48) 75 6459 680 Przełożona Pielęgniarek
(+48) 75 6459 681 Statystyka medyczna
(+48) 75 6459 683 Sekretariat medyczny Rehabilitacji Neurologicznej
(+48) 75 6459 684 Rejestracja do Poradni Specjalistycznych - komercyjnie
(+48) 75 6459 690 Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
(+48) 75 6459 691 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
(+48) 75 6459 692 Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)
(+48) 75 6459 693 Apteka zakładowa
(+48) 75 6459 696 Gabinety Fizykoterapii
(+48) 75 6459 699 Gabinet Ordynatora Rehabilitacji Neurologicznej
(+48) 75 6459 705 Kierownik zamówień publicznych
(+48) 75 6459 710 Sekretariat DCR
(+48) 75 6459 711 Pełnomocnik d/s Jakości / Pielęgniarka epidemiologiczna
(+48) 75 6459 712 Dział Służb Pracowniczych
(+48) 75 6459 713 Dyrektor d/s Techniczno-Administracyjnych
(+48) 75 6459 714 Kierownik Działu technicznego
(+48) 75 6459 715 Dział Techniczny - zaopatrzenie / magazyny
(+48) 75 6459 716 Dział Techniczny - administracja
(+48) 75 6459 717 Dział Techniczny - Faks
(+48) 75 6459 718 Administrator sieci komputerowej
(+48) 697 071 511 Inspektor Ochrony Danych
(+48) 75 6459 720 Inspektor BHP
(+48) 75 6459 725 Dietetyk
^