Kontakt

Cennik


Dla pacjentów podejmujących hospitalizację w oddziałach szpitala

Lp. Nazwa Oddziału Cena [zł] za 1 dzień  korzystania ze świadczeń
2.    Rehabilitacyjne
   w niedziele i dni świąteczne 50% stawki dziennej
 132,00
(dla pacjentów po zabiegach operacyjnych)
120,00
(w pozostałych przypadkach)
3.    Rehabilitacja Neurologiczna
   w niedziele i dni świąteczne 50% stawki dziennej
198,00
(pacjent)
120,00
(osoba towarzysząca)
4.    Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   a} ramach Pakietów :”Wracamy do zdrowia”; „Dla serca”

   pobyt 15 dniowy ( 14 noclegów) w salach:
   1-osobowa z pełnym węzłem sanitarnym
   2-osobowa z prysznicem i umywalką
   2-osobowa bez zaplecza sanitarnego

   Pobyt 8 dniowy ( 7 noclegów) w salach:
   1 osobowa z pełnym węzłem sanitarnym
   2 osobowa z prysznicem i umywalką
   2-osobowa bez zaplecza sanitarnego

   Cena każdego dodatkowego osobodnia pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie, zabiegi fizjoterapeutyczne zlecone przez lekarza). Cena nie obejmuje dodatkowych badań diagnostycznych

   Cena osobodnia pobytu osoby towarzyszącej (nocleg i wyżywienie)
2 900,00 /osobę
2 700,00 /osobę
2 500,00 /osobę


1 500,00 /osobę
1 400,00 /osobę
1 300,00 /osobę

210,00 /osobę


120,00 /osobę
5.    Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Rehabilitacja dla osób po przechorowaniu Covid-19

   w niedziele i dni świąteczne 50% stawki dziennej
150,00
6.    Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej wg odrębnego cennika
7.    Opiekuńczo- Leczniczy 132,00
UWAGA! dla obcokrajowców powyższe stawki wzrastają o 50%
Podstawą podjęcia hospitalizacji jest umowa cywilna zawierana przez pacjenta ze Szpitalem.
Warunki pobytu pacjenta , jak również oferta medyczna są tożsame z oferowanymi dla chorych leczonych w warunkach kontraktu z DOW NFZ.
Pacjenci zgłaszają się do Oddziału z zapasem leków pobieranych ze względu na schorzenie podstawowe na cały okres obowiązywania umowy.

Obowiązuje od 15.02.2021Cennik komercyjnych zabiegów ortopedycznych

Lp. nazwa grupy/procedury Cena brutto (zł) uwagi max. czas pobytu
1. Artroskopia diagnostyczna   2 580,00 2 dni,
za każdy kolejny dzień 300,00 zł
2. Artroskopia lecznicza   3 465,00 2 dni,
za każdy kolejny dzień 300,00 zł
3. Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących - bark / kolano   6 550,00 4 dni,
za każdy kolejny dzień 300,00 zł
4. Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego   7 865,00
5. Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita cementowana, bipolarna biodra 11 550,00
6. Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, bezcementowa biodra 15 950,00
7. Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra lub kolana z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego 21 525,00
8. Endoprotezoplastyka pierwotna łokcia, barku, nadgarstka, częściowa kolana   7 865,00 - nie zawiera kosztów wyrobów medycznych (endoprotezy)
9. Endoprotezoplastyka pierwotna drobnych stawów w obrębie ręki   3 520,00
10. Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów (otwarta lub endoskopowa discektomia) 10 780,00
11. Zabiegi przezskórne w zakresie kręgosłupa - RF   5 830,00 2 dni,
za każdy kolejny dzień 300,00 zł
12. Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów ( PLIF, ALIF, TLIF) 25 300,00
13. Zabiegi na kończynie dolnej - paluch koślawy- 1 stopa   3 168,00 obie stopy
5 500,00
14. Zabiegi na kończynie dolnej - palec młotkowaty- 1 stopa   1 815,00 obie stopy
3 200,0
2 dni,
za każdy kolejny dzień 300,00 zł
15. Zabiegi na kończynie dolnej - paluch koślawy + palec młotkowaty- 1 stopa   4 250,00
16. Zabiegi na kończynie dolnej - palec zatrzaskujący- 1palec   1 815,00 1 dzień,
za każdy kolejny dzień 300,00 zł
17. Zabiegi na tkankach miękkich - choroba Dupuytrena   2 860,00 1 dzień
za każdy kolejny dzień 300,00 zł
18. Zabiegi na tkankach miękkich - cieśń nadgarstka   2 860,00 1 dzień
za każdy kolejny dzień 300,00 zł
19. Zabiegi na tkankach miękkich - cysta Bakera   1 815,00 1 dzień
za każdy kolejny dzień 300,00 zł
UWAGA! W przypadku przedłużenia ustalonego max. czasu hospitalizacji koszty pobytu ponosi pacjent - cena osobodnia wraz z wyżywieniem wynosi 300,00 zł.
Cena zabiegów nie ujętych w katalogu ustalana jest na podstawie aktualnego Katalogu grup stanowiącego zał. do Zarządzenia Prezesa NFZ (liczba pkt x 1,05 zł).

Obowiązuje od 01.03.2021Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej - cennik wykonywanych badań diagnostycznych

Lp. Nazwa badania Cena [zł] za 1 badanie
1.    Próba ergospirometryczna
   - badanie wydolnościowe (dotyczy osób młodych, które chcą biegać np. w maratonach)
   - badanie diagnostyczne (dotyczy osób z dusznością, spadkiem tolerancji wysiłku, nieokreślonymi dolegliwościami w klatce piersiowej)
250,00
200,00
2.    Usg serca 120,00
3.    Holter EKG  (diagnostyka zaburzeń serca)
   Holter ciśnieniowy
100,00
70,00
4.    Konsultacja kardiologiczna 110,00
UWAGA! dla obcokrajowców powyższe stawki wzrastają o 50%.

Obowiązuje od 01.02.2020Cennik porad udzielanych przez lekarzy - specjalistów odpłatnie

Lp. Rodzaj poradni specjalistycznej Cena brutto [zł] za poradę
1.    Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
95,00
2.    Preluksacyjna  100,00
(wraz z wykonaniem badania USG)
4.    Izba Przyjęć- dla osób nieubezpieczonych
95,00
5.    Nocna Świąteczna Opieka Medyczna - dla osób nieubezpieczonych 95,00
6.    Badanie usg narządu ruchu 70,00
UWAGA - cena porady nie obejmuje kosztów ewentualnych dodatkowych badan diagnostycznych zleconych przez lekarza.

Obowiązuje od 01.02.2021Cennik badań diagnostycznych wykonywanych w ramach Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Kod ICD 9 Rodzaj badania Liczba projekcji Cena [zł] (bez opisu)
87.161    RTG okolicy czolowej 26,00
87.162    RTG żuchwy 26,00
87.163    RTG szczęki 26,00
87.164    RTG zatok nosa 26,00
87.165    RTG nosa 26,00
87.166    RTG oczodołu 26,00
87.171    RTG czaszki w projekcji bocznej 1 26,00
87.171    RTG czaszki w projekcji bocznej 2 50,00
87.172    RTG czaszki w projekcji strzałkowej 26,00
87.173    RTG czaszki w projekcji stycznej 26,00
87.174    RTG twarzoczaszki - przeglądowe 26,00
87.175    RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe 26,00
87.176    RTG czaszki - przeglądowe 26,00
87.177    RTG czaszki - celowane lub czynnościowe 26,00
87.22    RTG kręgosłupa szyjnego 1 32,00
87.22    RTG kręgosłupa szyjnego 2 62,00
87.221    RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe 2 62,00
87.222    RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe 2 62,00
87.222    RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe 4 120,00
87.23    RTG kręgosłupa piersiowego 1 32,00
87.23    RTG kręgosłupa piersiowego 2 62,00
87.231    RTG kręgosłupa odcinka piersiowego 2 62,00
87.232    RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe 2 62,00
87.232    RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe 4 120,00
87.24    RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 1 32,00
87.24    RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 2 32,00
87.241    RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe 1 32,00
87.241    RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe 2 62,00
87.242    RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe 2 62,00
87.242    RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe 4 120,00
87.29    RTG kręgosłupa - inne 1 32,00
87.29    RTG kręgosłupa - inne 2 62,00
87.43    RTG żeber / mostka / obojczyków 32,00
87.431    RTG żeber 1 32,00
87.431    RTG żeber 2 60,00
87.432    RTG mostka 26,00
87.433    RTG obojczyków 26,00
87.440    RTG klatki piersiowej 1 32,00
87.440    RTG klatki piersiowej 2 60,00
87.441    RTG płuc - inne 32,00
87.49    RTG klatki piersiowej - inne 1 32,00
87.49    RTG klatki piersiowej - inne 2 60,00
87.494    RTG płuc 32,00
88.11    RTG miednicy 1 42,00
88.11    RTG miednicy 2 80,00
88.110    RTG miednicy - przeglądowe 1 42,00
88.110    RTG miednicy - przeglądowe 2 80,00
88.111    RTG miednicy - celowane 1 42,00
88.111    RTG miednicy - celowane 2 80,00
88.14    Fistulografia 1 50,00
88.14    Fistulografia 2 100,00
88.191    RTG jamy brzusznej - przeglądowe 40,00
88.199    RTG jamy brzusznej - inne 40,00
88.2    RTG kości kończyn i miednicy 40,00
88.21    RTG kości barku i ramienia 1 26,00
88.21    RTG kości barku i ramienia 2 50,00
88.22    RTG kości łokcia / przedramienia 2 26,00
88.22    RTG kości łokcia / przedramienia 3 38,00
88.22    RTG dłoni 1 26,00
88.23    RTG nadgarstka / dłoni 2 26,00
88.23    RTG nadgarstka / dłoni 4 52,00
88.24    RTG kości kończyny górnej - inne 2 50,00
88.241    RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe 2 50,00
88.249    RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej pomiarowe 1 80,00
88.249    RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej pomiarowe 2 160,00
88.26    RTG kości miednicy / biodra - inne 1 42,00
88.26    RTG kości miednicy / biodra - inne 2 80,00
88.27    RTG uda / kolana / podudzia 1 26,00
88.27    RTG uda / kolana / podudzia 2 50,00
88.27    RTG uda / kolana / podudzia 3 55,00
88.27    RTG uda / kolana / podudzia 4 104,00
88.28    RTG stóp 1 26,00
88.28    RTG kostki / stopy 26,00
88.28    RTG kostki / stopy 3 45,00
88.29    RTG kości kończyny dolnej - inne 1 26,00
88.29    RTG kości kończyny dolnej - inne 2 50,00
88.291    RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe 2 52,00
88.299    RTG kości kńczyny dolnej - nieokreslone inaczej pomiarowa 1 80,00
88.299    RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej pomiarowa 2 160,00
88.30    RTG Inne diagnostyczne badania radiologiczne 1 26,00
88.311    RTG całego szkieletu (posturalne) 1 80,00
88.311    RTG całego szkieletu (posturalne) 2 160,00
88.331    RTG łopatek 26,00
88.339    RTG układu kostnego - nieokreślona inaczej 1 26,00
88.339    RTG układu kostnego - nieokreślona inaczej 2 50,00
88.35    RTG tkanek miękkich kończyny górnej 1 26,00
88.35    RTG tkanek miękkich kończyny górnej 2 50,00
88.37    RTG tkanek miękkich kończyny dolnej 1 26,00
88.37    RTG tkanek miękkich kończyny dolnej 2 50,00
   Opis zdjęcia RTG 20,00

Obowiązuje od 01.03.2021Cennik unieruchomień gipsowych u dorosłych

Lp. Rodzaj unieruchomienia gipsowego Cena brutto [zł]
1.    Stopowo – podudziowe
35,00
2.    Stopowo – udowe 70,00
3.    Biodrowe
120,00
4.    Dłoniowo – przedramienne
25,00
5.    Dłoniowo – ramienne 35,00
6.    Gorset gipsowy 65,00
7.    Gips Desaulta 70,00
8.    Tutor gipsowy 60,00
9.    Biodrowy dwustronny 130,00
10.    Gorset gipsowy typu Minerva 80,00

Cennik unieruchomień gipsowych u dzieci

Lp. Rodzaj unieruchomienia gipsowego Cena brutto [zł]
1.    Stopowo – podudziowe
20,00
2.    Stopowo – udowe 40,00
3.    Biodrowe
70,00
4.    Dłoniowo – przedramienne
20,00
5.    Dłoniowo – ramienne 28,00
6.    Gorset gipsowy 60,00
7.    Gips Desaulta 60,00
8.    Tutor gipsowy 30,00
9.    Biodrowy dwustronny 70,00
10.    Gorset gipsowy typu Minerva 70,00

Obowiązuje od 01.02.2020Cennik za wykonanie diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie osób fizycznych i prawnych

Lp. Cena brutto [zł]
1.    Pobranie krwi
3,00
2.    Mocz 9,00
3.    Ob
5,00
4.    Morfologia pełna z płytkami
10,00
5.    Leukocytoza 10,00
6.    Retikulocyty 10,00
7.    Rozmaz (leukogram) 10,00
8.    Wskaźnik protrombinowy/fibrynogen 9,00
9.    Czas kaolinowo - kefalinowy 9,00
10.    Glukoza 7,00
11.    Mocznik 7,00
12.    Kreatynina 7,00
13.    Bialko całkowite 7,00
14.    Białko ilościowo w moczu i PMR 8,00
15.    Kwas moczowy 7,00
16.    Bilirubina 7,00
17.    AST 8,00
18.    ALT 8,00
19.    GGTP 6,00
20.    CK-NAC 12,00
21.    Cholesterol całkowity 7,00
22.    HDL cholesterol 15,00
23.    LDL cholesterol 8,00
24.    Trójglicerydy 8,00
25.    Jonogram Na, K, Ca 11,00
26.    Magnez 5,40
27.    Wapń 5,40
28.    Żelazo 9,00
29.    Gospodarka żelazowa (żelazo, uibc, tibc, % wys. Transferyny) 17,00
30.    Fosfataza zasadowa 6,00
31.    Amylaza 8,00
32.    Białko CRP jakościowo (podana cena obowiązuje od 10.01.2015) 15,00
33.    Czynnik reumatoidalny RF jakościowo 8,00
34.    Odczyn Waalera-Rose 9,00
35.    Aso 9,00
36.    Przeciwciała anty-n-DNA 57,50
37.    WR 8,40
38.    HbBsAg 12,00
39.    Elektroforeza 24,00
40.    Płyn stawowy 45,00
41.    Kał – pasożyty 14,40
42.    Owsiki- wymaz parazytologiczny 4,00
43.    Kał – krew utajona 15,00
44.    Kał – lamblia (immunochemicznie) 30,00
45.    Grupa krwi 33,00
46.    Wymaz bakteriologiczny-ujemny 21,00
47.    Wymaz bakteriologiczny-dodatni 41,40
48.    Posiew moczu ujemny 16,56
49.    Posiew moczu - dodatni 28,56
Laboratorium oferuje również możliwość wykonania badań laboratoryjnych spoza wyżej wymienionego cennika (oferta w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej) po doliczeniu kosztów własnych w wysokości: 20% - do 20,00 zł ceny badania; 15% - od 21,00 do 100,00 zł; 10% - powyżej 100,00 zł

Obowiązuje od 01.02.2020Cennik badań w kierunku COVID-19

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto [zł]
1.    Test antygenowy - wynik w ciągu 15 minut
(możliwe tłumaczenie na język angielski lub niemiecki)

80,00
2.    Test RT-PCR - wynik w ciągu 12 minut
400,00
Rejestracja na badania odbywa się pod numerem telefonu: 697 077 193
Materiał do badania pobierany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00

Obowiązuje od 21.09.2021Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

Lp. Forma udostępnienia dokumentacji medycznej Cena brutto [zł]
1.    Jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
2.    Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
3.    Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych
0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
4.    Koszty przesyłki (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, dwie koperty z adnotacją „dokumentacja medyczna”
10 zł
Opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie (formy udostępnienia: do wglądu; poprzez sporządzenie: wyciągu, odpisu, kopii/skanu, wydruku, na informatycznym nośniku danych);
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
3) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych;
4) Pacjentowi leczonemu na podstawie Karty DILO

Obowiązuje od 01.02.2020Cennik zaopatrzenia opatrunkowego oraz innych procedur medycznych wykonywanych w poradniach specjalistycznych

Lp. Rodzaj opatrunku Cena brutto [zł]
1.    Opatrunek na ranę „czystą”
22,00
2.    Opatrunek na ranę „brudną”
28,00
3.    Oczyszczenie rany + opatrunek
30,00
4.    Płukanie rany + opatrunek
30,00
5.    Usunięcie szwów
15,00
6.    Okład z Altacetu
9,00
7.    Posiew z rany
55,00
8.    Wstrzyknięcie leku do stawu
   Uwaga: bez ceny leku wstrzykiwanego
18,00
9.    Szycie rany do 10 szwów
30,00
10.    Szycie rany powyżej 10 szwów
35,00
11.    Skrócenie opatrunku gipsowego
15,00
12.    Nacięcie powłok, ewakucja, sączkowanie krwiaka i / lub ropnia, ciało obce- usunięcie z powłok lub z naturalnych otworów ciała, zaopatrzenie ran powierzchownych
35,00
13.    A/ Punkcja diagnostyczno- terapeutyczna jam ciała, zatok., skóry i torbieli bez diagnostyki
   B/ z diagnostyką (mikrobiologia, cytologia, analityka)
25,00
55,00
14.    Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
35,00
15.    Wycięcie poj. ganglionów, torbieli, guzów, zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich, z niezbędną diagnostyką (w tym badanie histopatologiczne)
75,00
16.    Zaopatrzenie chirurgiczne ran, bądź wycięcie zmiany ze skóry z okolic wstrząsorodnych ( szyja, dół pachowy, okolicza krocza, w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym
120,00
17.    Zabieg diagnostyczno- leczniczy u chorych z przewlekłym bólem (blokady centralne i obwodowe) - bez ceny leku
60,00
18.    Podanie anatotoksyny
18,00 + cena leku
Uwaga: Koszty wykonania procedury medycznej nie ujętej w Cenniku naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującym katalogiem świadczeń zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych określonym przez Prezesa NFZ / cena 1 pkt dla Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Poradni Reumatologicznej i Poradni Preluksacyjnej wynosi 1,02 zł

Obowiązuje od 01.02.2020Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Rodzaj zabiegu Cena (1 zabieg lub cykl zabiegów) Opis zabiegu
Masaż klasyczny 15 min. - 30 zł
30 min. - 50 zł
Polega na bezpośrednim oddziaływaniu bodźców mechanicznych na skórę, tkankę podskórną i mięśnie. Zadaniem masażu jest poprawa stanu psychicznego i fizycznego pacjenta. Stosuje się w celu pobudzenia obiegu krwi.
- masaż suchy (cały kręgosłup) - 30 minut
- masaż suchy (dwie kończyny) - 30 minut
- masaż suchy - jeden odc. kręgosłupa - 15 minut
- masaż suchy - jedna kończyna - 15 minut
Kąpiele wirowe 12 zł / 1 zabieg
10 zab. - 100 zł
Kąpiel wirowa stanowi formę łagodnego masażu. W terapii tej wykorzystuje się leczniczy wpływ ciepłej wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne, związane z ruchami wirowymi. Powoduje to rozluźnienie tkanek, zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawę ukrwienia oraz łagodzenie bólu.
Lampa Sollux 10 zł / 1 zabieg
10 zab. - 90 zł
Nagrzewanie lampą Sollux powoduje rozszerzenie naczyń włosowatych skóry, zwiększając przepływ krwi, przez co następuje lepsze odżywienie, dotlenienie tkanek oraz zmniejszenie napięcia mięśni. Lampa Sollux wykazuje działanie przeciwbólowe.
Aquavibron 15 zł / zabieg
10 zab. - 120 zł
Zabieg ma wiele wskazań medycznych. Przaeprowadza się go przy wykorzystaniu specjalnej głowicy z wibrującymi końcówkami. Wykazuje głównie działanie przeciwbólowe i rozluźniające.
Ultradźwięki | Fonoforeza 12 zł | 13 zł
10 zab. - 100 zł | 110 zł
Ultradźwięki mają działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe oraz zmniejszają napięcie mięśni.
Galwanizacja przepływowa 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Zabieg stosowany w nerwobólach; zespołach bólowych; chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych; zapaleniu nerwu kulszowego; utrudnionych zrostach kostnych, zaburzeniach krążenia obwodowego. W zabiegu tym wykorzystuje się prąd stały o niskim natężeniu.
Elektrostymulacja 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Metoda wspomagająca usprawnianie upośledzonych grup mięśni i nerwów obwodowych, zapobiega zanikom mięśniowym, pobudza pracę uszkodzonych nerwów obwodowych. Stosowana w leczeniu porażeń wiotkich. W tym zabiegu działamy prądem niskiej częstotliwości.
Tonoliza 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Zabieg, mający na celu zniesienie lub zmniejszenie spastyczności mięśni i przywrócenie równowagi fizjologicznej. Zabieg ten nie wywołuje bólu ani oparzeń. W tym zabiegu działamy prądem średniej częstotliwości.
Jonoforeza 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Zabieg polegający na wprowadzaniu, przy zastosowaniu prądu stałego, leku do tkanek. Zabieg stosowany w leczeniu stanów zapalnych, zespołach bólowych, nerwobólach, utrudnionych zrostach kostnych. Działamy prądem stałym o niskim natężeniu.
Diadynamik 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Prądy diadynamiczne mają zastosowanie w leczeniu: zespołów bólowych, choroby zwyrodnieniowej, nerwobólów, zaników mięśniowych, chorób zapalnych stawów, zespołach naczyniowych. Działamy prądem niskiej częstotliwości.
Prądy Traberta 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Prądy Traberta mają zastosowanie w leczeniu:
- zespołów bólowych kręgosłupa
- zmianach zwyrodnieniowych stawów
- zaburzeń krążenia obwodowego
- innych schorzeniach przebiegających z bólem.
Powodując miejscowe przekrwienie prądy Traberta wpływają na odżywianie tkanek i obniżenie aktywności układu współczulnego.
Magnetoterapia 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Zaliczane do czynników fizykalnych powodujących biostymulację czyli regenerację komórkową. Wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejsza krzepliwość krwi. Pole magnetyczne przyspiesza gojenie tkanki kostnej, gojenie tkanek miękkich, regeneracji organizmu oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych.
Prądy interferencyjne 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Metoda stosowana w: łagodzeniu zespołów bólowych narządów ruchu, chorobach zwyrodnieniowych stawów; stanach pourazowych (skręcenie stawów, stłuczenie tkanek miękkich), chorobach reumatoidalnych. W tym zabiegu działamy prądem niskiej częstotliwości.
Tens 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Prądy stosowwane głównie w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych różnego pochodzenia.
Laseroterapia skaner:
20 zł / zabieg
10 zab. - 180 zł

punktowy:
25 zł / zabieg
10 zab. - 230 zł
Laser powoduje w organizmie szereg zmian prowadzących do biologicznej odnowy komórkowej i pobudzeniu reakcji regeneracyjnych. Tkanki ulegają zaopatrzeniu w tlen. Zmianom ulega też wydzielanie substancji uczestniczących w przekazywaniu pobudzenia w układzie nerwowym.
Lampa Bioptron 10 zł / zabieg
10 zab. - 80 zł
Urządzenie Bioptron emituje światło spolaryzowane o różnej długości fal, które pobudza reakcje biologiczne organizmu. Zastosowanie: m.in. odleżyny, zapalenie żył, zmiany skórne, schorzenia narządu ruchu.
Krioterapia ogólnoustrojowa 1 zabieg / 40 zł
10 zab. - 350 zł
Intensywne działanie zimnem w temp. do -160 st.C na cały organizm człowieka.
Zastosowanie: w ostrych i przewlekłych chorobach stawów i chrząstek stawowych, zespołach bólowych kręgosłupa, chorobach reumatycznych tkanek miękkich, następstwach wypadków, urazów, chorobach neurologicznych (niedowłady, choroba Parkinsona).
Krioterapia miejscowa 1 zabieg / 12 zł
10 zab. - 100 zł
Zabieg polegający na terapii zimnem. Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz miejscowo znieczulające.
Fala uderzeniowa 40 zł / zabieg Fala to nowoczesna terapia, która obecnie jest coraz częściej wykorzystywana w fizjoterapii. Stosowanie tej metody niesie za sobą głównie działanie przeciwbólowe, ale także przyspiesza proces gojenia oraz stymuluje produkcję kolagenu.
Rezonans stochastyczny 10 zab. - 80 zł Zastosowanie: choroby neurologiczne i ortopedyczne np. zaburzenia równowagi, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane i zanikowe, stwardnienie boczne, urazy mózgu, mózgowo-czaszkowe, rdzenia kręgowego; depresja, nieotrzymanie moczu, neuropatia, osteoporoza, urazy ortopedyczne.
Masaż pneumatyczny
(uciskowy) BOA
30 zł Zastosowanie: zaburzenia funkcjonowania układu chłonnego. Aparat działa na zasadzie przerywanego pneumatycznego ucisku komór rękawa wypełnionych powietrzem na okolicę ciała powodującego delikatne rytmiczne fale uciskowe.
Laser wysokoenergetyczny 40 zł Nieinwazyjna metoda terapeutyczna, która wykorzystuje energię w spektrum podczerwieni. Zapewnia miejscową stymulację tkanki biologicznej, która przyśpiesza gojenie, uśmierza ból i zwiększa metabolizm komórkowy.
Kinesiotaping 30 zł / aplikacja Kinesiotaping to metoda oklejania ciała specjalnymi plastrami. Technika ta pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra. Usprawnia mikrokrążenie krwi, limfy, oraz aktywuje proces samoleczenia. Poprawa mikrokrążenia i przepływu limfy wspomaga wchłanianie krwiaków, obrzęków oraz zmniejsza stany zapalne.
Indywidualna praca z pacjentem 35 zł Ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięsniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje - nie mniej niż 30 minut. Indywidualnie po konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą.
Inne formy usprawniania (Kinezyterapia) 15 zł Dodatkowe ćwiczenia. Indywidualnie po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą. Nie mniej niż 15 minut.

Obowiązuje od 01.03.2021Cennik za wypożyczenie sprzętu ortopedycznego

Lp. Rodzaj sprzętu ortopedycznego Cena [zł] / dobę
1.    Łóżko ortopedyczne
3,50
2.    Balkonik
1,50
3.    Materac p/ odleżynowy
2,50
Uwaga: Wypożyczenie sprzętu ortopedycznego następuje na podstawie umowy cywilnej.

Obowiązuje od 01.02.2020Cennik za korzystanie z posiłków

Lp. Forma posiłku Cena brutto (zł)
1.    Abonament 1-no dniowy
10,00 za dzień
2.    Abonament 5-cio dniowy
poniedziałek - piątek
9,20 za dzień
3.    Abonament 7-mio dniowy
poniedziałek - niedziela
9,00 zł za dzień
Zestaw obiadowy obejmuje: zupę, drugie danie, kompot lub napój.

Obowiązuje od 01.02.2020Cennik za wydawanie orzeczeń, zaświadczeń

Lp. Rodzaj dokumentu Cena brutto (zł)
   Zaświadczenie o stanie zdrowia przedkładane firmom ubezpieczeniowym do celów odszkodowawczych
40,00
   Zaświadczenie dot. leczenia w latach ubiegłych
50,00
   Zaświadczenie dla firm ubezpieczeniowych dot. korzystania przez pacjentów z przepustek
40,00
Inne zaświadczenia / orzeczenia, jeżeli:
nie są związane z:
- dalszym leczeniem, rehabilitacją,
- niezdolnością do pracy,
- kontynuowaniem nauki,
- uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku
nie są wydawane dla celów :
- pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- orzecznictwa o niepełnosprawności,
- uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
- ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
40,00

Obowiązuje od 01.02.2021Cennik dopłaty do pokojów ponadstandardowych z węzłem sanitarnym

Lp. Nazwa Oddziału Cena [zł] za 1 dzień korzystania ze świadczeń
1.    Oddziały Rehabilitacyjne
   miejsce w sali 2- osobowej
   miejsce w sali 1- osobowej

35,00
45,00

Obowiązuje od 01.02.2021Cennik za przedłużenie pobytu w Szpitalu

Lp. Oddział Cena brutto (zł)
1.    Dzień pobytu z całodziennym wyżywieniem
   Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Oddziały Rehabilitacyjne
   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
   
   300,00 zł
   200,00 zł
   300,00 zł
   200,00 zł
Podstawy prawne: Art. 30 pkt 4 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. z późn.zm.
[...] 4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych. [...]

Obowiązuje od 01.02.2020Cennik usług transportowych dla osób fizycznych

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto (zł)
1.    1 km
3,00
2.    wniesienie do I piętra
    wniesienie powyżej I piętra
20,00
30,00
Uwaga! dotyczy osób, które:
1) nie wymagają podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym lub nie zachodzi wobec nich potrzeba zachowania ciągłości leczenia,
2) nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia w najbliższym podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń we właściwym zakresie
W pozostałych przypadkach przejazd finansowany jest w 60% przez pacjenta, gdy ze zlecenia lekarza wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

Obowiązuje od 15.02.2021Cennik za udostępnienia sali audiowizualnej

Lp. KLIENCI Cena brutto [zł]
1.    Firmy farmaceutyczne, ubezpieczeniowe, przedstawiciele handlowi, inni
110,00 / za każdą rozpoczętą godzinę

Obowiązuje od 01.02.2020

^