Kontakt

Cennik


Dla pacjentów podejmujących hospitalizację w oddziałach szpitala

Lp. Nazwa Oddziału Cena [zł] za 1 dzień  korzystania ze świadczeń
1.    Rehabilitacyjne
   Rehabilitacja schorzeń narządu ruchu po leczeniu operacyjnym

   pobyt 14-to dniowy
   cena 1-og osobodnia

   Rehabilitacja Neurologiczna przewlekła

   pobyt 14-to dniowy
   cena 1-og osobodnia

   Rehabilitacja schorzeń narządu ruchu po leczeniu zachowawczym
   pobyt 14-to dniowy
   cena 1-og osobodnia1700,00
132,001700,00
132,001500,00
120,00
2.    Rehabilitacja Neurologiczna

   pobyt 14-to dniowy
   cena 1-og osobodnia2600,00
198,00
3.    Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   a} ramach Pakietów :”Wracamy do zdrowia”; „Dla serca”

   pobyt 15 dniowy (14 noclegów) w salach:
    - 1-osobowa z pełnym węzłem sanitarnym
    - 2-osobowa z prysznicem i umywalką
    - 2-osobowa bez zaplecza sanitarnego

   Pobyt 8 dniowy (7 noclegów) w salach:
    - 1 osobowa z pełnym węzłem sanitarnym
    - 2 osobowa z prysznicem i umywalką
    - 2-osobowa bez zaplecza sanitarnego

   Cena każdego dodatkowego osobodnia pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie, zabiegi fizjoterapeutyczne zlecone przez lekarza). Cena nie obejmuje dodatkowych badań diagnostycznych

   osoba towarzysząca (nocleg i wyżywienie)

   b} rehabilitacja po Covid-19
2 900,00 /osobę
2 700,00 /osobę
2 500,00 /osobę


1 500,00 /osobę
1 400,00 /osobę
1 300,00 /osobę


210,00 /osobę


120,00 /osobę

150,00
4.
   Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej


wg odrębnego cennika

UWAGA! dla obcokrajowców powyższe stawki wzrastają o 50%
Podstawą podjęcia hospitalizacji jest umowa cywilna zawierana przez pacjenta ze Szpitalem.
Pacjenci zgłaszają się do Oddziału z zapasem leków pobieranych ze względu na schorzenie podstawowe na cały okres obowiązywania umowy.

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik zabiegów operacyjnych wykonywanych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

cena obejmuje:
w przypadku osób ubezpieczonych: pobyt, pzabieg operacuyjny, kontrolę poszpitalną do 30 dni od dnia wypisania ze Szpitala; dodatkowo w pakiecie pobyt w Oddziale Rehabilitacyjnym w ramach rehabilitacji pooperacyjnej
w przypadku osób nieubezpieczonych: pobyt, zabieg operacyjny

Lp. nazwa grupy/procedury Cena w PLN uwagi max. czas pobytu
(w dniach)
1. Amputacje duże   8 800,00 7
2. Amputacje małe   5 600,00 5
3. Artrodeza pierwotna / wtórna Kręgosłupa lędźwiowego lub lędźwiowo-krzyżowego, kręgosłupa piersiowego lub piersiowo-ledźwiowego, kregosłupa szyjnego 17 500,00 7
4. Artrodeza stawów   4 600,00 5
5. Artroplastyka stawów   6 400,00 5
6. Artroskopia diagnostyczna   2 900,00 3
7. Artroskopia lecznicza   3 550,00 + koszt implantu 4
8. Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących - bark / kolano   6 550,00 4
9. Artrotomia   6 700,00 5
10. Biopsja kości   1 800,00 3
11. Endoprotezoplastyka pierwotna stawu biodrowego / kolanowego 13 000,00 + koszt implantu 5
12. Endoprotezoplastyka pierwotna stawu barkowego odwrócona 18 488,00 5
13. Endoprotezoplastyka pierwotna stawu łokciowego 18 920,00 5
14. Endoprotezoplastyka pierwotna głowy kości promieniowej 12 872,00 5
15. Endoprotezoplastyka pierwotna stawu śródręcznonadgarstkowego (CMC I) 14 059,00 5
16. Endoprotezoplastyka pierwotna stawów stopy ( MTP I ) 11 252,00 5
17. Endoprotezoplastyka pierwotna stawów rąk ( MCP I )   9 200,00 + koszt implantu (972,00 zł) - 1szt. 6
18. Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego / kolanowego 16 000,00 + koszt implantu 7
19. Endoprotezoplastyka rewizyjna stawów rąk , stóp, barku, łokcia 12 500,00 + koszt implantu 9
20. Inne rozdzielenie kości 11 900,00 5
21. Inne zabiegi naprawcze kości   5 100,00 5
22. Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii / ostotomii-kości   5 800,00 7
23. Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kostnej   5 800,00 5
24. Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania   6 000,00 5
25. Osteotomia klinowa kości   8 400,00 5
26. Otwarta epifizjodeza kości   3 900,00 6
27. Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej   5 500,00 3
28. Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją   7 500,00 4
29. Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 10 200,00 4
30. Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją kości 11 200,00 4
31. Otwarte nastawienie zwichnięcia   6 000,00 4
32. Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora kości 11 800,00 5
33. Profilaktyczna stabilizacja wewętrzna kości 10 100,00 5
34. Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii   5 100,00 5
35. Przezskórna epifizjodeza kości   3 900,00 5
36. Rekonstrukcja pierwotna i wtórna kończyn górnych i dolnych 12 100,00 + koszt implantu 7
37. Resekcja / osteotomia kości   5 100,00 7
38. Spondylodeza pierwotna / wtórna kręgosłupa lędźwiowego lub lędźwiowo-krzyżowego, kręgosłupa piersiowego lub piersiowo-lędźwiowego, kręgosłupa szyjnego 17 500,00 7
39. Usunięcie przepukliny jądra miażdżystego kręgosłupa   5 800,00 5
40. Usunięcie zespolenia wewnętrznego kości   5 900,00 3
41. Usunięcie zewnętrznego-inwazyjnego stabilizatora kości   4 600,00 3
42. Uwolnienie kanału nadgarstka, stępu, odbarczenie nerwów obwodowych   2 100,00 3
43. Uwolnienie stawu   3 727,00 3
44. Wycięcie martwiaka kości 11 900,00 7
45. Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego 11 900,00 5
46. Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu kości   8 600,00 5
47. Zabiegi na kręgosłupie-kompleksowe, korekcyjne 22 500,00 7
48. Zabiegi naprawcze stopy / ręki   5 800,00 7
49. Założenie zewnętrznego stabilizatora kości   6 100,00 4
50. Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego 13 200,00 4
51. Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej   3 700,00 3
52. Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją   5 200,00 4
53. Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji kości   3 700,00 3
54. Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną kości   5 200,00 5
55. Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku   2 800,00 3
Cena pozostałych zabiegów ustalana jest na podstawie aktualnego katalogu grup wydanego przez Prezesa NFZ (liczba pkt x1,2 zł)
UWAGA! W przypadku przedłużenia ustalonego max. czasu hospitalizacji koszty pobytu ponosi pacjent - cena osobodnia wraz z wyżywieniem wynosi 400,00 zł.
Podane ceny obowiązują dla umów zawieranych od dnia 01.04.2022 r.

Obowiązuje od 01.04.2022Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej - cennik wykonywanych badań diagnostycznych

Lp. Nazwa badania Cena [zł] za 1 badanie
1.    Próba ergospirometryczna
   - badanie wydolnościowe (dotyczy osób młodych, które chcą biegać np. w maratonach)
   - badanie diagnostyczne (dotyczy osób z dusznością, spadkiem tolerancji wysiłku, nieokreślonymi dolegliwościami w klatce piersiowej)
250,00
200,00
2.    Usg serca 120,00
3.    Holter EKG  (diagnostyka zaburzeń serca)
   Holter ciśnieniowy
100,00
70,00
4.    Konsultacja kardiologiczna 110,00
UWAGA! dla obcokrajowców powyższe stawki wzrastają o 50%.

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik porad udzielanych przez lekarzy - specjalistów odpłatnie

Lp. Rodzaj poradni specjalistycznej Cena brutto [zł] za poradę
1.    Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
130,00
2.    Preluksacyjna  150,00
(wraz z wykonaniem badania USG)
4.    Izba Przyjęć- dla osób nieubezpieczonych
130,00
5.    Nocna Świąteczna Opieka Medyczna - dla osób nieubezpieczonych 130,00
6.    Badanie usg narządu ruchu 80,00
UWAGA - cena porady nie obejmuje kosztów ewentualnych dodatkowych badań diagnostycznych.

Obowiązuje od 07.03.2022Cennik badań RTG

Kod ICD 9 Rodzaj badania Liczba projekcji Cena [zł] (bez opisu)
87.164    RTG zatok nosa 26,00
87.165    RTG nosa 26,00
87.171    RTG czaszki w projekcji bocznej 1 26,00
87.171    RTG czaszki w projekcji bocznej 2 50,00
87.172    RTG czaszki w projekcji strzałkowej 26,00
87.173    RTG czaszki w projekcji stycznej 26,00
87.174    RTG twarzoczaszki - przeglądowe 26,00
87.175    RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe 26,00
87.176    RTG czaszki - przeglądowe 26,00
87.177    RTG czaszki - celowane lub czynnościowe 26,00
87.22    RTG kręgosłupa szyjnego 1 32,00
87.22    RTG kręgosłupa szyjnego 2 62,00
87.221    RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe 2 62,00
87.222    RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe 2 62,00
87.222    RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe 4 120,00
87.23    RTG kręgosłupa piersiowego 1 32,00
87.23    RTG kręgosłupa piersiowego 2 62,00
87.231    RTG kręgosłupa odcinka piersiowego 2 62,00
87.232    RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe 2 62,00
87.232    RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe 4 120,00
87.24    RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 1 32,00
87.24    RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 2 62,00
87.241    RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe 1 32,00
87.241    RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe 2 62,00
87.242    RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe 2 62,00
87.242    RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe 4 120,00
87.29    RTG kręgosłupa - inne 1 32,00
87.29    RTG kręgosłupa - inne 2 62,00
87.431    RTG żeber 1 32,00
87.431    RTG żeber 2 60,00
87.432    RTG mostka 26,00
87.433    RTG obojczyków 26,00
87.440    RTG klatki piersiowej 1 32,00
87.440    RTG klatki piersiowej 2 60,00
87.441    RTG płuc - inne 32,00
88.110    RTG miednicy - przeglądowe 1 42,00
88.110    RTG miednicy - przeglądowe 2 80,00
88.111    RTG miednicy - celowane 1 42,00
88.111    RTG miednicy - celowane 2 80,00
88.14    Fistulografia 1 50,00
88.14    Fistulografia 2 100,00
88.191    RTG jamy brzusznej - przeglądowe 40,00
88.199    RTG jamy brzusznej - inne 40,00
88.21    RTG kości barku i ramienia 1 26,00
88.21    RTG kości barku i ramienia 2 50,00
88.22    RTG kości łokcia / przedramienia 2 26,00
88.22    RTG kości łokcia / przedramienia 3 38,00
88.22    RTG dłoni 1 26,00
88.23    RTG nadgarstka / dłoni 2 26,00
88.23    RTG nadgarstka / dłoni 4 52,00
88.24    RTG kości kończyny górnej - inne 2 50,00
88.241    RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe 2 50,00
88.249    RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej pomiarowe 1 80,00
88.249    RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej pomiarowe 2 160,00
88.26    RTG kości miednicy / biodra - inne 1 42,00
88.26    RTG kości miednicy / biodra - inne 2 80,00
88.27    RTG uda / kolana / podudzia 1 26,00
88.27    RTG uda / kolana / podudzia 2 50,00
88.27    RTG uda / kolana / podudzia 3 55,00
88.27    RTG uda / kolana / podudzia 4 104,00
88.28    RTG stóp 1 26,00
88.28    RTG kostki / stopy 26,00
88.28    RTG kostki / stopy 3 45,00
88.29    RTG kości kończyny dolnej - inne 1 26,00
88.29    RTG kości kończyny dolnej - inne 2 50,00
88.291    RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe 2 52,00
88.299    RTG kości kńczyny dolnej - nieokreslone inaczej pomiarowa 1 80,00
88.299    RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej pomiarowa 2 160,00
88.30    RTG Inne diagnostyczne badania radiologiczne 1 26,00
88.31    RTG całego szkieletu (posturalne) 1 80,00
88.31    RTG całego szkieletu (posturalne) 2 160,00
88.331    RTG łopatek 26,00
88.339    RTG układu kostnego - nieokreślona inaczej 1 26,00
88.339    RTG układu kostnego - nieokreślona inaczej 2 50,00
88.35    RTG tkanek miękkich kończyny górnej 1 26,00
88.35    RTG tkanek miękkich kończyny górnej 2 50,00
88.37    RTG tkanek miękkich kończyny dolnej 1 26,00
88.37    RTG tkanek miękkich kończyny dolnej 2 50,00
   Opis zdjęcia RTG 20,00

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik za wykonanie diagnostyki laboratoryjnej na zlecenie osób fizycznych i prawnych

Lp. Opis badania Cena brutto [zł]
1.    Pobranie krwi
3,00
Analityka ogólna
2.    Mocz - badanie ogólne 9,00
3.    Mocz - dobowe wydalanie białka lub kreatyniny lub kwasu moczowego 10,00
4.    Kał w kierunku pasożytów (1 oznaczenie) 13,00
5.    Kał - test immunologiczny w kierunku Lamblii 30,00
6.    Kał - krew utajona 15,00
7.    Owsiki - wymaz parazytologiczny 16,00
Koagulologia
8.    D-Dimery 45,00
9.    Wskaźnik protrombinowy (INR) 10,00
10.    Czas Kefalinowo-Kaolinowy (APTT) 10,00
11.    Fibrynogen 15,00
Koagulologia
12.    Mofrologia z rozmazem i płytkami krwii
10,00
13.    OB.
5,00
14.    Retikulocyty
10,00
15.    Rozmaz ręczny
10,00
Biochemia kliniczna
16.    Amylaza
11,50
17.    AST / ALT
11,50
18.    Białko całkowite
7,00
19.    Bilirubina całkowita
8,00
20.    Cholesterol całkowity
7,00
21.    HDL Cholesterol
15,00
22.    Trójglicerydy
8,00
23.    Fozfataza alkaiczna
8,00
24.    GGTP
7,00
25.    Glukoza
8,00
26.    Kreatynina
7,00
27.    Kwas moczowy
8,00
28.    Magnez
7,00
29.    Mocznik
8,00
30.    Żelazo
10,00
31.    CRP - ilościowo
15,00
32.    CK-NAC
12,00
Hormony tarczycy
33.    TSH
20,00
34.    FT4
20,00
35.    FT3
22,00
36.    Anty-TPO
38,00
37.    Anty-TG
38,00
38.    Anty-TSH (Trab)
94,00
Elektrolity
39.    Jonogram (Na, K, Ca)
12,00
40.    Wapń całkowity
10,00
Testy lateksowe
41.    Lateks RF (półilościowo)
13,00
42.    ASO ilościowo
11,50
43.    Waalera-Rose (półilościowo)
11,00
Immunochemia
44.    HbsAG
19,00
45.    Anty-HCV
33,00
46.    Hbe - przeciwciała
53,00
47.    Anty-HIV
39,00
48.    Anty-CCP
82,00
49.    Przeciwciała anty Covid-19 IgG (anty-S)
135,00
50.    ACTH
33,00
51.    Anty - Hbs
31,00
52.    Beta - HcG
53,00
53.    Borelioza - IgG
48,00
54.    Borelioza - IgG (test Western-Blot)
103,00
55.    Borelioza - IgM
48,00
56.    Borelioza - IgM (test Wester-Blot)
102,00
57.    Ca-125
45,00
58.    Cea
33,00
59.    Elektroforeza
38,00
60.    Estradiol
28,00
61.    FSH
34,00
62.    LH
34,00
63.    Progesteron
28,00
64.    Prolaktyna
28,00
65.    Insulina
38,00
66.    Kwas foliowy
38,00
67.    Witamina B12
38,00
68.    PSA
24,00
69.    PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik WPSA/PSA)
28,00
70.    Ferrytyna
38,00
71.    Testosteron
39,00
72.    Witamina D3 metabolit 25 (OH)
77,00
73.    Cystatyna C
80,00
74.    Homocysteina
52,00
75.    Hemoglobina glikolowana (HbA1C)
53,00
76.    Parathormon
50,00
77.    AFP - marker wątroby
44,00
78.    HE4 - marker raka jajnika
110,00
79.    HLA B27
201,00
Serologia grup krwii
80.    Grupa krwi (ABO, RhD, p/ciała przeglądowe)
50,00
Mikrobiologia
81.    Posiew moczu
38,00
82.    Wymaz z gardła
48,00
83.    Wymaz z nosa
48,00
84.    Wymaz z migdałków
48,00
85.    Wymaz z rany
70,00
86.    Posiew kału
48,00
87.    Pasiew kału w kierunku Yersinia
52,00
Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych spoza cennika (oferta w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej) po doliczeniu kosztów własnych w wysokości 5,00 zł za badanie.

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik badań w kierunku COVID-19

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto [zł]
1.    Test antygenowy - wynik w ciągu 15 minut
(wynik w języku polskim, niemieckim lub angielskim)

80,00
2.    Test RT-PCR - wynik w ciągu 12 godzin
400,00
Rejestracja na badania odbywa się pod numerem telefonu: 697 077 193
Materiał do badania pobierany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

Lp. Forma udostępnienia dokumentacji medycznej Cena brutto [zł]
1.    Jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
2.    Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
3.    Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych
0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
4.    Koszty przesyłki (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, dwie koperty z adnotacją "dokumentacja medyczna"
12 zł
Opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie (formy udostępnienia: do wglądu; poprzez sporządzenie: wyciągu, odpisu, kopii/skanu, wydruku, na informatycznym nośniku danych);
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
3) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych;
4) Pacjentowi leczonemu na podstawie Karty DILO

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych

Rodzaj zabiegu Cena (1 zabieg lub cykl zabiegów) Opis zabiegu
Masaż klasyczny 15 min. - 30 zł
30 min. - 50 zł
Polega na bezpośrednim oddziaływaniu bodźców mechanicznych na skórę, tkankę podskórną i mięśnie. Zadaniem masażu jest poprawa stanu psychicznego i fizycznego pacjenta. Stosuje się w celu pobudzenia obiegu krwi.
- masaż suchy (cały kręgosłup) - 30 minut
- masaż suchy (dwie kończyny) - 30 minut
- masaż suchy - jeden odc. kręgosłupa - 15 minut
- masaż suchy - jedna kończyna - 15 minut
Kąpiele wirowe 12 zł / 1 zabieg
10 zab. - 100 zł
Kąpiel wirowa stanowi formę łagodnego masażu. W terapii tej wykorzystuje się leczniczy wpływ ciepłej wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne, związane z ruchami wirowymi. Powoduje to rozluźnienie tkanek, zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawę ukrwienia oraz łagodzenie bólu.
Lampa Sollux 10 zł / 1 zabieg
10 zab. - 90 zł
Nagrzewanie lampą Sollux powoduje rozszerzenie naczyń włosowatych skóry, zwiększając przepływ krwi, przez co następuje lepsze odżywienie, dotlenienie tkanek oraz zmniejszenie napięcia mięśni. Lampa Sollux wykazuje działanie przeciwbólowe.
Aquavibron 15 zł / zabieg
10 zab. - 130 zł
Zabieg ma wiele wskazań medycznych. Przaeprowadza się go przy wykorzystaniu specjalnej głowicy z wibrującymi końcówkami. Wykazuje głównie działanie przeciwbólowe i rozluźniające.
Ultradźwięki | Fonoforeza 12 zł | 13 zł
10 zab. - 100 zł | 110 zł
Ultradźwięki mają działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe oraz zmniejszają napięcie mięśni.
Galwanizacja przepływowa 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Zabieg stosowany w nerwobólach; zespołach bólowych; chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych; zapaleniu nerwu kulszowego; utrudnionych zrostach kostnych, zaburzeniach krążenia obwodowego. W zabiegu tym wykorzystuje się prąd stały o niskim natężeniu.
Elektrostymulacja 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Metoda wspomagająca usprawnianie upośledzonych grup mięśni i nerwów obwodowych, zapobiega zanikom mięśniowym, pobudza pracę uszkodzonych nerwów obwodowych. Stosowana w leczeniu porażeń wiotkich. W tym zabiegu działamy prądem niskiej częstotliwości.
Tonoliza 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Zabieg, mający na celu zniesienie lub zmniejszenie spastyczności mięśni i przywrócenie równowagi fizjologicznej. Zabieg ten nie wywołuje bólu ani oparzeń. W tym zabiegu działamy prądem średniej częstotliwości.
Jonoforeza 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Zabieg polegający na wprowadzaniu, przy zastosowaniu prądu stałego, leku do tkanek. Zabieg stosowany w leczeniu stanów zapalnych, zespołach bólowych, nerwobólach, utrudnionych zrostach kostnych. Działamy prądem stałym o niskim natężeniu.
Diadynamik 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Prądy diadynamiczne mają zastosowanie w leczeniu: zespołów bólowych, choroby zwyrodnieniowej, nerwobólów, zaników mięśniowych, chorób zapalnych stawów, zespołach naczyniowych. Działamy prądem niskiej częstotliwości.
Prądy Traberta 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Prądy Traberta mają zastosowanie w leczeniu:
- zespołów bólowych kręgosłupa
- zmianach zwyrodnieniowych stawów
- zaburzeń krążenia obwodowego
- innych schorzeniach przebiegających z bólem.
Powodując miejscowe przekrwienie prądy Traberta wpływają na odżywianie tkanek i obniżenie aktywności układu współczulnego.
Magnetoterapia 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Zaliczane do czynników fizykalnych powodujących biostymulację czyli regenerację komórkową. Wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejsza krzepliwość krwi. Pole magnetyczne przyspiesza gojenie tkanki kostnej, gojenie tkanek miękkich, regeneracji organizmu oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych.
Prądy interferencyjne 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Metoda stosowana w: łagodzeniu zespołów bólowych narządów ruchu, chorobach zwyrodnieniowych stawów; stanach pourazowych (skręcenie stawów, stłuczenie tkanek miękkich), chorobach reumatoidalnych. W tym zabiegu działamy prądem niskiej częstotliwości.
Tens 12 zł / zabieg
10 zab. - 100 zł
Prądy stosowwane głównie w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych różnego pochodzenia.
Laseroterapia skaner:
20 zł / zabieg
10 zab. - 180 zł

punktowy:
25 zł / zabieg
10 zab. - 200 zł
Laser powoduje w organizmie szereg zmian prowadzących do biologicznej odnowy komórkowej i pobudzeniu reakcji regeneracyjnych. Tkanki ulegają zaopatrzeniu w tlen. Zmianom ulega też wydzielanie substancji uczestniczących w przekazywaniu pobudzenia w układzie nerwowym.
Lampa Bioptron 8 zł / zabieg
10 zab. - 70 zł
Urządzenie Bioptron emituje światło spolaryzowane o różnej długości fal, które pobudza reakcje biologiczne organizmu. Zastosowanie: m.in. odleżyny, zapalenie żył, zmiany skórne, schorzenia narządu ruchu.
Krioterapia ogólnoustrojowa 1 zabieg / 40 zł
10 zab. - 350 zł
Intensywne działanie zimnem w temp. do -160 st.C na cały organizm człowieka.
Zastosowanie: w ostrych i przewlekłych chorobach stawów i chrząstek stawowych, zespołach bólowych kręgosłupa, chorobach reumatycznych tkanek miękkich, następstwach wypadków, urazów, chorobach neurologicznych (niedowłady, choroba Parkinsona).
Krioterapia miejscowa 1 zabieg / 15 zł
10 zab. - 120 zł
Zabieg polegający na terapii zimnem. Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz miejscowo znieczulające.
Fala uderzeniowa 40 zł / zabieg Fala to nowoczesna terapia, która obecnie jest coraz częściej wykorzystywana w fizjoterapii. Stosowanie tej metody niesie za sobą głównie działanie przeciwbólowe, ale także przyspiesza proces gojenia oraz stymuluje produkcję kolagenu.
Rezonans stochastyczny 1 zabieg / 12 zł
10 zab. - 100 zł
Zastosowanie: choroby neurologiczne i ortopedyczne np. zaburzenia równowagi, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane i zanikowe, stwardnienie boczne, urazy mózgu, mózgowo-czaszkowe, rdzenia kręgowego; depresja, nieotrzymanie moczu, neuropatia, osteoporoza, urazy ortopedyczne.
Masaż pneumatyczny
(uciskowy) BOA
30 zł Zastosowanie: zaburzenia funkcjonowania układu chłonnego. Aparat działa na zasadzie przerywanego pneumatycznego ucisku komór rękawa wypełnionych powietrzem na okolicę ciała powodującego delikatne rytmiczne fale uciskowe.
Laser wysokoenergetyczny 40 zł Nieinwazyjna metoda terapeutyczna, która wykorzystuje energię w spektrum podczerwieni. Zapewnia miejscową stymulację tkanki biologicznej, która przyśpiesza gojenie, uśmierza ból i zwiększa metabolizm komórkowy.
Kinesiotaping 30 zł / aplikacja Kinesiotaping to metoda oklejania ciała specjalnymi plastrami. Technika ta pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra. Usprawnia mikrokrążenie krwi, limfy, oraz aktywuje proces samoleczenia. Poprawa mikrokrążenia i przepływu limfy wspomaga wchłanianie krwiaków, obrzęków oraz zmniejsza stany zapalne.
Indywidualna praca z pacjentem 35 zł Ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięsniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje - nie mniej niż 30 minut. Indywidualnie po konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik za korzystanie z posiłków

Lp. Forma posiłku Cena brutto (zł)
1.    Zupa, II danie, kompot/napój
12,50 za dzień

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik za wydawanie orzeczeń, zaświadczeń

Lp. Rodzaj dokumentu Cena brutto (zł)
   Zaświadczenie o stanie zdrowia przedkładane firmom ubezpieczeniowym do celów odszkodowawczych
50,00
   Zaświadczenie dot. leczenia w latach ubiegłych
50,00
   Zaświadczenie dla firm ubezpieczeniowych dot. korzystania przez pacjentów z przepustek
50,00
Inne zaświadczenia / orzeczenia, jeżeli:
nie są związane z:
- dalszym leczeniem, rehabilitacją,
- niezdolnością do pracy,
- kontynuowaniem nauki,
- uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku
nie są wydawane dla celów :
- pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- orzecznictwa o niepełnosprawności,
- uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
- ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
50,00

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik dopłaty do pokojów ponadstandardowych z węzłem sanitarnym

Lp. Nazwa Oddziału Cena [zł] za 1 dzień korzystania ze świadczeń
1.    Oddziały Rehabilitacyjne
   miejsce w sali 2-osobowej
   miejsce w sali 1-osobowej

35,00
45,00
1.    Oddziały Rehabilitacyji Neurologicznej (II piętro)
   miejsce w sali 2- osobowej

35,00

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik za przedłużenie pobytu w Szpitalu

Lp. Oddział Cena brutto (zł)
1.    Dzień pobytu z całodziennym wyżywieniem
   Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Oddziały Rehabilitacyjne
   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   
   400,00 zł
   250,00 zł
   350,00 zł
   250,00 zł
Podstawy prawne: Art. 30 pkt 4 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. z późn.zm.
[...] 4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych. [...]

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik usług transportowych dla osób fizycznych

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto (zł)
1.    1 km
3,20
2.    wniesienie do I piętra
    wniesienie powyżej I piętra
22,00
32,00
Uwaga! dotyczy osób, które:
1) nie wymagają podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym lub nie zachodzi wobec nich potrzeba zachowania ciągłości leczenia,
2) nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia w najbliższym podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń we właściwym zakresie
W pozostałych przypadkach przejazd finansowany jest w 60% przez pacjenta, gdy ze zlecenia lekarza wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obowiązuje od 01.01.2022Cennik za udostępnienia sali audiowizualnej

Lp. KLIENCI Cena brutto [zł]
1.    Firmy farmaceutyczne, ubezpieczeniowe, przedstawiciele handlowi, inni
120,00 / za każdą rozpoczętą godzinę

Obowiązuje od 01.01.2022

^