Kontakt

Odział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lokalizacja : Pawilon I, II piętro liczba łóżek 43
Ordynator : lek. med. Marek Wiśniewski -tel.: (+48) 75 6459 710

Gabinet Lekarski tel.: (+48) 75 6459 602
Dyżurka pielęgniarska tel.: (+48) 75 6459 603
Pielęgniarka oddziałowa tel.: (+48) 75 6459 603
Sekretariat medyczny tel.: (+48) 75 6459 606

Zakres świadczonych usług:
Diagnostyka i leczenie operacyjne / zachowawcze schorzeń narządu ruchu w ramach umów zawartych z NFZ oraz odpłatnie.
Zasady przyjęć (NFZ)
- osobiste zgłoszenie się z oryginałem skierowania do szpitala wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub z gabinetu prywatnego oraz posiadaną dokumentacją medyczną potwierdzającą wstępne rozpoznanie

Kwalifikacja do leczenia odbywa się w Izbie Przyjęć Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ( Paw. I, parter) od poniedziałku do piątku 13.00- 14.00. Lekarz Izby Przyjęć, po zbadaniu pacjenta i zapoznaniu się z dostarczonymi wynikami badań diagnostycznych kwalifikuje lub dyskwalifikuje chorego do leczenia w warunkach szpitalnych oraz decyduje o trybie przyjęcia (tryb planowy, pilny)

Skierowanie do Oddziału nie jest wymagane w przypadku:
- trybu nagłego np. uraz, wypadek, pogorszenie stanu zdrowia w wyniku powikłań pooperacyjnych (pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć codziennie, całodobowo)
- osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
- świadczeń udzielanych odpłatnie (obowiązuje umowa cywilna)

Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziału udziela pracownik sekretariatu medycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 tel. 75 645 9606

^