Kontakt

Co ze sobą zabrać?

Wymagane jest , aby leki przekazywane lekarzowi - przy przyjęciu do Szpitala- znajdowały się w oryginalnych opakowaniach zewnętrznych wydanych przez Aptekę - niedopuszczalnym jest przywożenie leków w blistrach.

Prosimy o nie zabieranie ze sobą zbędnych rzeczy wartościowych !

Informacje dodatkowe

^