Kontakt
 

06-07-2021 - Informacja o projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej

W dniu 27.05.2021 r. Wnioskodawca wraz z Partnerami zainicjowali partnerstwo podpisując Porozumienie w celu wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2" w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r.

Głównym celem projektu jest ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie 12 szpitali (Partnerów Projektu) w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania sią wirusa SARS-CoV-2. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; będzie wspierał funkcjonujące na terenie Dolnego Śląska Szpitale Wojewódzkie i Szpitale Państwowe w walce z COVID-19, tj. w ograniczaniu, przeciwdziałaniu i zapobieganiu skutkom choroby.

Wartość projektu: 8 702 393,28 PLN, Wkład Funduszy Europejskich: 7 397 034,28 PLN


W związku z trwającą pandemią COVID-19 odwiedziny pacjentów są ograniczone i odbywają się w oparciu o określone przez Zarząd szpitala zasady. Więcej informacji pod linkiem.


Informujemy, że od dn 26-04-2021 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie pacjentów na rehabilitację po przebytej chorobie Covid-19 na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Rejestracja i wszelkie informacje dostępne są pod tym linkiem oraz telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30, pod numerami telefonów: 75 645 9625, oraz komórkowe: 697 071 559, 697 071 547.Przedstawiamy Państwu ofertę medyczną Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze :

Specjalizujemy się w leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń narządu ruchu. Prowadzimy diagnostykę, leczenie i rehabilitację w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz odpłatnie na podstawie umów cywilnych, zawieranych z pacjentem. Oferujemy:
 - bezpieczeństwo Pacjenta
 - profesjonalizm leczenia
 - wszechstronną rehabilitację
 - koordynowane prowadzenie Pacjenta


Informujemy, iż w uruchomionym Oddziale dla pacjentów z podejrzeniem / zakażeniem COVID-19 uruchomione zostały następujące telefony kontaktowe:
telefon dla Pacjentów - 75 645 9721 , Dyżurka Pielęgniarek - 75 645 9649 , Gabinet Lekarski - 75 645 9723


Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji udostępnia link do strony "Znajdź mobilny punkt pobrań"

^