Kontakt

Kadra Szpitala

Prezes Zarządu Artur Mazur  tel.: (+48) 75 6459 710 (sekretariat)
Dyrektor d/s Medycznych Marek Wiśniewski  tel.: (+48) 75 6459 710 (sekretariat)
Dyrektor d/s Inwestycji Stanisław Wąsala  tel.: (+48) 75 6459 713
Dyrektor d/s Controllingu i Rozliczeń Katarzyna Siniawska  tel.: (+48) 75 6459 711
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Jan Suchecki  tel.: (+48) 697 071 511

Ordynatorzy oddziałów

Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
tel.: (+48) 75 6459 710
Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego
 tel.: (+48) 75 6459 625
Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego
 tel.: (+48) 75 6459 625
Ordynator Oddziału Reumatologicznego
tel.: (+48) 75 6459 655
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
tel.: (+48) 75 6459 699
Lekarz nadzorujący Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
tel.: (+48) 75 6459 643

Pielęgniarki oddziałowe

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
tel.: (+48) 75 6459 603
Pielęgniarka Oddziałowa Działu Anestezjologii i Bloku Operacyjnego
tel.: (+48) 75 6459 616
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziałów Rehabilitacyjnych
tel.: (+48) 75 6459 647
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Reumatologicznego
tel.: (+48) 75 6459 656
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
tel.: (+48) 75 6459 642
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego
tel.: (+48) 75 6459 649

Kierownicy komórek organizacyjnych

Przełożona Pielęgniarek, Pielęgniarka Epidemiologiczna
 tel.: (+48) 75 6459 680
Kierownik Działu Rehabilitacji
 tel.: (+48) 75 6459 632
Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej
 tel.: (+48) 75 6459 692
Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
 tel.: (+48) 75 6459 690
Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej
 tel.: (+48) 75 6459 693
Kierownik Statystyki Medycznej
 tel.: (+48) 75 6459 684
Kierownik Działu Służb Pracowniczych
 tel.: (+48) 75 6459 712
Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego
 tel.: (+48) 75 6459 714
Dział Informatyczny
 tel.: (+48) 75 6459 718
Specjalista Zamówień Publicznych
 tel.: (+48) 75 6459 705

 

^