Kontakt

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Lokalizacja : Pawilon I , parter
Kierownik Poradni- lek. med. Marek Wiśniewski


Możliwość wykonania - na miejscu - badań laboratoryjnych, rtg, usg, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny.

Harmonogram pracy Poradni ( w ramach NFZ)
rejestracja wyłącznie telefonicznie (+48) 75 6459 609

Dzień Rejestracja telefoniczna Godziny przyjęć
poniedziałek 800 - 1100 830 - 1300
wtorek 800 - 1100 800 - 1300
środa 800 - 1100 830 - 1300
czwartek 800 - 1100 800 - 1300
piątek 800 - 1100 830 - 1300

Harmonogram pracy Poradni (odpłatnie)
rejestracja wyłącznie telefonicznie (+48) 75 6459 681

Dzień Rejestracja telefoniczna Godziny przyjęć
poniedziałek 800 - 1400 ustalane indywidualnie z pacjentami
wtorek 800 - 1400 ustalane indywidualnie z pacjentami
środa 800 - 1400 ustalane indywidualnie z pacjentami
czwartek 800 - 1400 ustalane indywidualnie z pacjentami
piątek 800 - 1400 ustalane indywidualnie z pacjentami

Zasady przyjęć ( w ramach NFZ- ze skierowaniem)

a)pacjent po raz pierwszy lub po przerwie większej niż 720 dni
- wymagane jest skierowanie do poradni specjalistycznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
- oryginał skierowania należy dostarczyć w terminie do 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania, nie dostarczenie skierowania jest równoznaczne z rezygnacją z leczenia
   Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania, pacjent nie ma obowiązku dostarczania do świadczeniodawcy (szpital, poradnia) oryginału skierowania, w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekującej na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 20 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.


b)pacjent kontynuujący leczenie
- zgłasza się do kolejnego etapu leczenia w terminach zgodnych z zaleceniami lekarskimi określonymi w karcie porady specjalistycznej

Skierowanie do Poradni nie jest wymagane w przypadku:
- osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów
- świadczeń udzielanych odpłatnie

W przypadku zlecenia – przez lekarza naszej Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej badań diagnostycznych
- TK, MRI, scyntygrafia pacjent ma prawo wykonać wymienione badanie w każdej placówce w Polsce, która ma podpisaną umowę z NFZ (badania w całości finansowane są przez NFZ)
- USG Doppler, EMG, EEG, kapilaroskopia, densytometria pacjent wykonuje badania w placówce, z którą DCR ma podpisaną umowę (badania w całości finansowane są przez DCR)

Wykaz świadczeniodawców, z którymi DCR ma podpisane umowy wywieszony jest na tablicy przed gabinetem lekarskim.

Koszty wszelkich badań zleconych pacjentowi "komercyjnemu" pokrywa pacjent.

^