Kontakt

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej


Badania diagnostyczne realizowane na potrzeby pacjentów naszego Szpitala i odpłatnie dla osób z zewnątrz( bez skierowania)

Lokalizacja :  I Pawilon, poziom -1

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
tel.: (+48) 75 6459 691

W celu zapewnienia kompleksowości oferowanych usług w zakresie specjalistycznych badań immunochemicznych oraz mikrobiologicznych, współpracujemy z placówkami we Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

Pracownia została wpisana do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, co potwierdza spełnienie wymogów w zakresie kompetencji technicznych, dotyczących zarówno kwalifikacji personelu jak i wyposażenia aparaturowego.

Badania diagnostyczne wykonywane są w warunkach zapewniających zachowanie intymności oraz poszanowanie praw pacjenta. Oferujemy miłą i fachową obsługę oraz krótki czas oczekiwania na wyniki badań.

Laboratorium podlega stałej kontroli w zakresie jakości wykonywanych badań, zarówno krajowej (w Centralnym Ośrodku Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi) jak i międzynarodowej (RIQAS - Irlandia i PREVECAL - Hiszpania).

Godziny pracy pracowni (dla osób z zewnątrz- odpłatnie)
od poniedziałku do piątku 700 - 1800
^