Kontakt

Rehabilitacja Kardiologiczna

Lokalizacja : Pawilon II , II piętro Liczba łóżek: 22

Ordynator : lek. med. Roman Grabowski tel.: (+48) 75 6459 625

Gabinet lekarski : tel.: (+48) 75 6459 625
Dyżurka pielęgniarska tel.: (+48) 75 6459 672
Pielęgniarka oddziałowa tel.: (+48) 75 6459 672
Sekretariat medyczny tel.: (+48) 75 6459 625

Stanowisko do prób wysiłkowych Aparat do USG serca Stół pionizacyjny Holtery

Zakres świadczonych usług (w ramach NFZ i odpłatnie)

Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym, zaplanowanym na cały okres życia chorego działaniem zmniejszającym zaburzenia chorobowe, poprawiającym sprawność fizyczną, stan psychiczny oraz jakość życia osoby z chorobą układu krążenia i równocześnie zmniejszającym ryzyko dalszego niekorzystnego przebiegu choroby. Rehabilitacja kardiologiczna to także ścisłe połączenie usprawniania z zapobieganiem (prewencja wtórna), polegające na usuwaniu czynników zwiększających ryzyko występowania chorób układu krążenia i kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia.

W ramach NFZ wykonuje się świadczenia u pacjentów:
- po świeżym zawale serca
- po leczeniu inwazyjnym choroby wieńcowej
- po zabiegu kardiochirurgicznym, w trakcie którego wykonano wszczepienia przęseł aortalno wieńcowych lub wymiany zastawek
- na rzecz osób z rozpoznaną niewydolnością krążenia.
- po przebytej chorobie Covid-19 - rehablitacja
Szczegółowe informacje dot. rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19: pobierz dokument .

Pacjenci mogą być przekazywani bezpośrednio z oddziałów (kardiologicznego, kardiochirurgicznego lub wewnętrznego) lub skierowani przez lekarzy poradni kardiologicznej lub rehabilitacyjnej , w przypadku gdy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Skierowanie do Oddziału nie jest wymagane w przypadku:
• osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów
• -świadczeń udzielanych odpłatnie (obowiązuje umowa cywilna)

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej:
- z chorobami współistniejącymi – do 5 tygodni bez przerwy, usprawnianie przez 6 dni w tygodniu; pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie ze szpitala lub w ciągu do 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;
- kategoria I - do 3 tygodni bez przerwy, usprawnianie przez 6 dni w tygodniu; pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu do 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;
- kategoria II - do 2 tygodni bez przerwy, usprawnianie przez 6 dni w tygodniu; pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu do 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;

W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Przebieg rehabilitacji kardiologicznej:

W pierwszej kolejności u każdego pacjenta wykonujemy Holter Ekg, próbę wysiłkową (ewentualnie ergospirometrię), EKG spoczynkowe. Ponadto dodatkowo w razie braku w dokumentacji wykonuje się ECHO serca, Holter RR oraz niezbędne badania laboratoryjne. W trakcie trwania rehabilitacji prowadzi się treningi oporowe i wytrzymałościowe, jak również prowadzona jest edukacja w ramach wtórnej prewencji kardiologicznej. Jeśli sytuacja tego wymaga następuje modyfikacja leczenia farmakologicznego. Pobyt w oddziale rehabilitacji kończy się kontrolnym testem wysiłkowym (sercopłucnym testem wysiłkowym), w oparciu o który ustala się wstępne zalecenia co do aktywności fizycznej, aby trening był bezpieczny i skuteczny.

W ramach usług komercyjnych ( odpłatnie) wykonujemy świadczenia w ramach Pakietów:
1. ”Wracamy do zdrowia” dla chorych
- po ostrych zespołach wieńcowych
- po leczeniu inwazyjnym choroby wieńcowej
- po operacjach kardiochirurgicznych
- po wszczepieniu stymulatora serca bądź kardiowertera-defibrylatora

2. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla osób aktywnych, w ramach profilaktyki chorób serca

W ramach Pakietów lub pobytu ustalanego z pacjentem indywidualnie oferujemy:
-konsultację kardiologiczną z oceną stanu klinicznego
-ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji, wg standardów rehabilitacji kardiologicznej
-badania diagnostyczne ( próba wysiłkowa elektrokardiologiczna , ocena wydolności oddechowej badanie najwyższej klasy ergospirometrem z algorytmem Wassermana Holter, EKG i USG serca, badania biochemiczne)
- trening fizyczny wytrzymałościowy, ogólnokondycyjny,
-edukację chorego na temat czynników ryzyka zdarzeń sercowo- naczyniowych oraz zasad prewencji wtórnej powikłań sercowo- naczyniowych
-zabiegi fizykoterapeutyczne
-konsultacje lekarzy specjalistów w dziedzinie: reumatologii, ortopedii, rehabilitacji, neurologii
-psychoedukację, porady dietetyka
-7,14 noclegów w pokojach 1-2 osobowych
-całodzienne wyżywienie ( 3 posiłki dziennie), z uwzględnieniem diet specjalistycznych
-korzystanie z uroków kompleksu leśnego , w którym zlokalizowany jest Szpital
 
Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziału oraz realizowanych usług medycznych udziela pracownik sekretariatu medycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 tel. 75 645 9625


Oddychaj! Ćwiczenia oddechowe w trakcie oraz po przebyciu COVID-19:

1. Lekarze i rehabilitanci podkreślają, że proste ćwiczenia oddechowe, które można wykonywać samodzielnie w domu są kluczowe do odzyskania sprawności i poprawy wydolności płuc.
2. Częstymi problemami towarzyszącymi chorobie COVID-19 są duszności, kaszel oraz bóle klatki piersiowej. Film instruktażowy przedstawia ćwiczenia, które warto znać i stosować, aby złagodzić dolegliwości i odzyskać kontrolę nad oddechem. Spot został nakręcony z udziałem specjalistów ze Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Link do materiału wideo
^