Kontakt

Reumatologia

Lokalizacja : Pawilon II , II piętro Liczba łóżek: 30
Ordynator : dr n. med. Grzegorz Rozwadowski tel.: (+48) 75 6459 655

Gabinet lekarski tel.: (+48) 75 6459 657
Dyżurka pielęgniarska tel.: (+48) 75 6459 656
Pielęgniarka oddziałowa tel.: (+48) 75 6459 656
Sekretariat medyczny tel.: (+48) 75 6459 658

Zakres świadczonych usług


Diagnostyka i leczenie chorych ze schorzeniami reumatycznymi oraz zespołami bólowymi kręgosłupa i stawów w ramach umów zawartych z NFZ oraz odpłatnie ;

Prowadzenie terapii lekowej w ramach programów lekowych:
1) Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk)
2) Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla zzsk
3) Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (łzs)
4) Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym

Zasady przyjęć (NFZ)
-osobiste zgłoszenie się z oryginałem skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza gabinetu prywatnego oraz posiadaną dokumentacją medyczną potwierdzającą wstępne rozpoznanie.

Kwalifikacja do leczenia przeprowadzana jest przez lekarza Oddziału Reumatologicznego ( sekretariat , Paw. II, parter) od poniedziałku do piątku w godz.12.00-13.00 . Lekarz Oddziału, po zbadaniu pacjenta i zapoznaniu się z dostarczonymi wynikami badań diagnostycznych kwalifikuje lub dyskwalifikuje chorego do leczenia w warunkach szpitalnych oraz decyduje o trybie przyjęcia ( planowy, pilny)

Skierowanie do Oddziału nie jest wymagane w przypadku:
- osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów
- świadczeń udzielanych odpłatnie ( obowiązuje umowa cywilna)

Szczegółowych informacji na temat organizacji pracy Oddziału udziela pracownik sekretariatu medycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 tel. 75 645 9658

^