Kontakt

Spis telefonów kontaktowych

(+48) 75 6459 600 Centrala telefoniczna
(+48) 75 6459 601 Faks
(+48) 75 6459 710 Sekretariat Zarządu

Prezes Zarządu tel.:(+48) 75 6459 710 (sekretariat)
Dyrektor d/s Medycznych tel.:(+48) 75 6459 710 (sekretariat)
Dyrektor d/s Inwestycji tel.:(+48) 75 6459 713
Dyrektor d/s Controllingu i Rozliczeń tel.:(+48) 75 6459 711
Inspektor Ochrony Danych Osobowych tel.:(+48) 697 071 511

Rejestracja tel. na szczepienie p-ko COVID-19 tel.:(+48) 697 077 193 pon. - pt. 7:30 ~ 11:30

Informacja i rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych (NFZ) (+48) 75 645 9609 pon. - pt. 8:00 ~ 11:00

Informacja i rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych (komercyjne) (+48) 75 645 9681 pon. - pt. 8:00 ~ 14:00

Informacja dot. zasad przyjęcia do oddziałów (NFZ i komercja) - pon. - pt. 8:00 ~ 14:00
(+48) 75 6459 606 sekretariat-Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
(+48) 75 6459 629, 644 sekretariat- Oddziały Rehabilitacyjne
(+48) 75 6459 683 sekretariat-Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
(+48) 75 6459 625 sekretariat-Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Kontakt z lekarzem Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
tel. 697 071 551 - pon. - pt. 18:00 ~ 8:00 soboty i dni wolne od pracy całodobowo

Kontakt z lekarzem Izby Przyjęć
tel. 75 6459 686 - pon. - pt. 8:00 ~ 15:00 tel. 75 6459 600 - po godz.15:00

Kierownicy komórek organizacyjnych  
Przełożona Pielęgniarek. Pielęgniarka Epidemiologiczna  tel.: (+48) 75 6459 680
Kierownik Działu Rehabilitacji  tel.: (+48) 75 6459 632
Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej i USG  tel.: (+48) 75 6459 692
Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej  tel.: (+48) 75 6459 691
Kierownik Apteki  tel.: (+48) 75 6459 693
Kierownik Działu Kadr i Płac  tel.: (+48) 75 6459 712
Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego  tel.: (+48) 75 6459 714
Kierownik Działu Informatyki  tel.: (+48) 75 6459 718
Kierownik Zamówień Publicznych  tel.: (+48) 75 6459 705

Pion medyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

(+48) 75 6459 710 (sekretariat)      Ordynator
(+48) 75 6459 603      Pielęgniarka Oddziałowa
(+48) 75 6459 606      Sekretariat medyczny
(+48) 75 6459 604      Faks - Oddział
(+48) 75 6459 602      Gabinet lekarski
(+48) 75 6459 603      Dyżurka Pielęgniarska

Blok Operacyjny / Dział Anestezjologii

(+48) 75 6459 616      Pielęgniarka Oddziałowa
(+48) 75 6459 611      Dyżurka pielęgniarska
(+48) 75 6459 610      Gabinet lekarski

Oddziały Rehabilitacyjne (rehabilitacja ogólnoustrojowa)

(+48) 75 6459 643, 628      Ordynatorzy
(+48) 75 6459 647      Pielęgniarka Oddziałowa
(+48) 75 6459 629, 644      Sekretariat medyczny
(+48) 75 6459 625,628      Gabinety Ordynatorów
(+48) 75 6459 626,627      Dyżurka pielęgniarska
(+48) 75 6459 643      Gabinet lekarski

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

(+48) 75 6459 699      Ordynator
(+48) 75 6459 642      Pielęgniarka Oddziałowa
(+48) 75 6459 683      Sekretariat medyczny
(+48) 75 6459 699      Gabinet lekarski
(+48) 75 6459 642      Dyżurka Pielęgniarska
(+48) 75 6459 645      Psycholog
(+48) 75 6459 646      Logopeda

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

(+48) 75 6459 625      Ordynator
(+48) 75 6459 672      Pielęgniarka Oddziałowa
(+48) 75 6459 625      Sekretariat medyczny
(+48) 75 6459 625      Gabinet lekarski
(+48) 75 6459 672      Dyżurka Pielęgniarska

Pozostałe komórki medyczne

(+48) 75 6459 696      Gabinety Fizykoterapii
(+48) 75 6459 690      Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
(+48) 75 6459 692      Pracownia Diagnostyki Obrazowej i USG
(+48) 75 6459 693      Apteka
(+48) 75 6459 681      Rozliczenia i Statystyka medyczna

Pion administracyjny i techniczny

(+48) 75 6459 675      Sklep medyczny „ARKMED”
(+48) 75 6459 705      Zamówienia Publiczne
(+48) 75 6459 712      Dział Służb Pracowniczych
(+48) 75 6459 715      Dział Techniczny - zaopatrzenie / magazyny
(+48) 75 6459 716      Dział Techniczny - administracja
(+48) 75 6459 717      Dział Techniczny - Faks
(+48) 75 6459 718      Dział Informatyki
(+48) 75 6459 666      Inspektor BHP
(+48) 75 6459 716      Księgowość
(+48) 75 6459 725      Dietetyk

^