Kontakt

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
tel.: (+48) 75 6459 606, 681       email: komercja @ dcr.org.pl
 • endoprotezy pierwotne i rewizyjne stawów biodrowych, kolanowych, łokciowych, barkowych, śródręczno-paliczkowych
 • zabiegi operacyjne na kręgosłupie, dynamiczne protezy dysku szyjnego, endoskopowe operacje przepukliny dysku lędĽwiowego
 • zabiegi artroskopowe wszystkich stawów, w tym rekonstrukcje więzadeł krzyżowych, operacje nawykowego zwichnięcia barku, operacje stożka rotatorów
 • inne zabiegi, m.in. wydłużanie kończyn metodą Lilizarowa, cysty Bakera, gangliony, cieśni nadgarstka, palce zatrzaskujące, korekcje przodostopia
 • ortopedia dziecięca: korekcje stopy końsko-szpotawej, leczenie dysplazji stawów biodrowych

Możliwość wyboru lekarza prowadzącego, operatora. Doświadczony personel medyczny, nowoczesne techniki operacyjne, rehabilitacja pooperacyjna, wizyty kontrolne w Poradni Ortopedycznej. Krótki czas oczekiwania, termin ustalany indywidualnie z pacjentem.Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
tel.: (+48) 75 6459 625       email: reh_kardiologiczna @ dcr.org.pl
Diagnostyka, leczenie i usprawnianie chorych (pobyty stacjonarne):
a) po leczeniu inwazyjnym chroby wieńcowej, operacjach kardiochirurgicznych, wszczepieniu stymulatora serca, kardioinwertera-defibrylatora, z rozpoznaną niedwydolnością krążenia, z miażdżycą tętnic obwodowych w ramach pakietu "wracamy do zdrowia"
b) w zakresie profilaktyki chorób serca w ramach pakietu "Dla serca"

 • konsultacje kardiologiczne z oceną stanu klinicznego
 • pomiary ciśnienia tętniczego codziennie, EKG spocznynkowe
 • badania diagnostyczne (biochemiczne, próba wysiłkowa elektrokardiologiczna, badanie najwyższej klasy ergospirometrem z algorytmem Wassermana, ocena wydolności oddechowej, holter EKG, holter ciśnieniowy, USG serca
 • indywidualny program rehabilitacji, wg standardów rehabilitacji kardiologicznej
 • edukacja chorego na temat czynników ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zasad prewencji wtórnej powikłań sercowych
 • psychoedukacja, porady dietetyka

Pobyty 8-15 dniowe w pokojach 1-2 osobowych z całodziennym wyżywieniem

Diagnostyka chorób serca (badanie wykonywane ambulatoryjnie):
 • próba ergospirometryczna
 • USG serca
 • holter EKG
 • holter ciśnieniowy
 • konsultacja kardiologiczna


Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
tel.: (+48) 75 6459 629       email: rehabilitacyjny @ dcr.org.pl
Przygotowywanie chorych do zabiegów operacyjnych oraz usprawnianie chorych:
 • po zabiegach operacyjnych: na kręgosłupie, po wszczepieniu endoprotez stawów biodrowych, kolanowych, barkowych, łokciowych, amputacjach, replantacjach, zabiegach artroskopowych, w tym rekonstrukcjach stawów kolanowych
 • po urazach i leczeniu zachowawczym narządu ruchu
 • w okresie remisji schorzeń zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa

Intensywne usprawnianie, fizykoterapia (w tym masaż suchy, uciskowy, zabiegi z zastosowaniem rezonansu stochastycznego i fali uderzeniowej, krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa), przygotowanie chorego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, zaopatrzenie ortopedyczne.Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
tel.: (+48) 75 6459 683       email: reh_neurologiczna @ dcr.org.pl

Wielokierunkowe usprawnianie chorych po udarach, urazach mózgu lub rdzenia kręgowego, zabiegach neurochirurgicznych, ze stwardnieniem rozsianym, polineuropatią:

 • zabiegi fizykoterapeutyczne, rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa
 • metody neurofizjologiczne (m.in. PNF), z wykorzystaniem nowoczensego sprzętu do neurorehabilitacji
 • realizacja programów neurologicznych z wykorzystaniem robota diagnostyczno-rehabilitacyjnego LUNA
 • opieka psychologa, diagnoza i rehabilitacja funkcji poznawczych, indywidualne zajęcia relaksacyjne
 • terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • przygotowanie chorego i rodziny do funkcjonowania w środowisku


Oddział Rumatologiczny
tel.: (+48) 75 6459 658       email: reumatologia @ dcr.org.pl
Profesjonalna diagnostyka, leczenie chorych z:
 • reumatoidalnym zapaleniem stawów
 • zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa
 • dną moczanową
 • chorobami tkanki łącznej
 • zespołami bólowymi kręgosłupa
 • innymi schorzeniami reumatycznymi

Wysoka jakość świadczonych usług, wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny, usprawianie, fizykoterapia, edukacja zdrowotna, opieka psychologa i dietetyka.Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
tel.: (+48) 75 6459 625       email: reh_kardiologiczna @ dcr.org.pl

Całodobowa opieka oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych, które ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność nadzoru medycznego - wymagają profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Opieka wykwalifikowanego personelu medycznego, w tym: logopedy, neurologopedy, psychologa, terapeuty zajęciowego, usprawnianie.Poradnie Specjalistyczne
tel.: (+48) 75 6459 681       email: statystyka @ dcr.org.pl
Poradnie:
 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Reumatologiczna
 • Preluksacyjna (ocena stawów biodrowych u niemowląt)
Porada lekarza specjalisty, możliwość wykonania na miejscu badań: RTG, USG, laboratoryjnych, mikrobiologicznych oraz procedur zabiegowych.

^