Kontakt

Wykonywane zabiegi

Endoprotezoplastyka

Staw biodrowy:

- Endoproteza METHA w artykulacji polietylenowej i ceramicznej (Aesculap);
- Endoproteza EXCIA w artykulacji polietylenowej i ceramicznej – trzpień konwencjonalny(Aesculap);
- Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego:
      - pierścień antyprotruzyjny (koszyk) do rekonstrukcji panewki;
      - trzpień rewizyjny przedłużany;
      - trzpień rewizyjny ryglowany;
- System do złamań okołoprotezowych;

Staw kolanowy:

- Endoproteza pierwotna;
- Endoproteza rewizyjna (również jako pierwotna) – także z powłoką antyalergiczną;
- System do artrodezy stawu kolanowego – MUTARS (Implantcast);

Endoprotezy resekcyjne:

- Staw biodrowy z 1/3 lub 1/2 uda;
- Staw kolanowy z 1/3 lub 1/2 uda;
- Udo – staw kolanowy z 1/3 bliższą kości piszczelowej;
- Staw barkowy z trzonem kości ramiennej;
- Staw łokciowy z 1/3 trzonu kości ramiennej.

Dostępne również z powłoką antyalergiczną (Implantcast).

Endoproteza bipolarna stawu biodrowego;

Staw barkowy:

- Endoproteza anatomiczna Comprehensive (Biomet);
- Endoproteza anatomiczna dla złamań;
- Endoproteza odwrócona (Biomet);

Staw łokciowy

- Endoproteza Zimmer;

Endoproteza stawu promieniowo-łokciowego bliższego (głowy kości promieniowej);

Endoprotezy stawów MCP oraz DIP ręki;

Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego I stopy;

Spondyloortopedia
(zabiegi na kręgosłupie)

 • Stabilizacja szyjno-potyliczna (urazy i RZS);
 • Stabilizacja przednia;
 • Proteza krążka międzykręgowego (w odc. szyjnym);
 • Korpektomia w odc. szyjnym;
 • Protezy trzonów w odcinku piersiowym (z dostępu transtorakalnego);
 • Zespolenia w odcinku piersiowym – odbarczenie kanału kręgowego i rdzenia z dostępu tylno-bocznego (costotransversectomia);
 • Protezy trzonów przejścia lędźwiowo-piersiowego;
 • Freno-lumbo-tomia;
 • Stabilizacja przeznasadowa kręgów w odcinku lędźwiowym;
 • Stabilizacja przeznasadowa i międzytrzonowa w leczeniu kręgozmyków;
 • Stabilizacja przeznasadowa i międzytrzonowa oraz dekompresja z laminektomia w leczeniu stenozy kanału kręgowego;
 • Aging spine – Chirurgia kręgosłupa osób starszych – stabilizacja przeznasadowa, PLIF, usuwanie stenozy kanału kręgowego, przywracanie równowagi (sagittal balance) w płaszczyźnie strzałkowej;
 • Leczenie zespołów bólowych po discektomiach i innych zabiegach w kanale kręgowym – laminektomia, stabilizacja przeznasadowa oraz międzytrzonowa;
 • PLIF – stabilizacja międzytrzonowa w chorobie degeneracyjnej krążków międzykręgowych;
 • Discektomia otwarta;
 • Discektomia endoskopowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa;
 • RF – radio frequency – leczenie zespołów bólowych stawów międzywyrostkowych;
 • Leczenie swoistych i nieswoistych stanów zapalnych kręgosłupa;
 • Biopsja przeznasadowa trzonów kręgów;
 • Spinotomia w Z.Z.S.K;

Artroskopie

 • Staw kolanowy.
 • Staw barkowy
 • Staw łokciowy.
 • Staw skokowy.
 • Staw biodrowy.

Zabiegi artroskopowe:

 • Diagnostyka uszkodzeń wewnątrzstawowych/stanu chrząstki stawowej etc.;
 • Synowektomia;
 • Meniscektomia;
 • Artroskopowa rekonstrukcja ACL (metodami ST i BTB);
 • Artroskopowa rekonstrukcja PCL;
 • Uwolnienie boczne rzepki;
 • Usuwanie torbieli Bakera;
 • Wykonanie procedury mikrozłamań;
 • Drenaż przepływowy stawu;
 • Odbarczanie przestrzeni podbarkowej;
 • Rekonstrukcja stożka rotatorów z użyciem implantów;
 • Usuwanie ciał wolnych/półwolnych;
 • Plastyka mozaikowa ubytków chrząstki stawowej;
 • Usuwanie rozcięgna podeszwowego;

Osteosynteza dystrakcyjna

1. Uzupełnianie ubytku kości kończyn;
2. Egalizacja kończyn;
3. korekcja zaburzeń osi kończyn;
4. Stabilizatory zewnętrzne Ilizarowa, Orthofix i Miniorthofix;

Osteosynteza kompresyjna

1. Zaburzenia zrostu kostnego;
2. Stawy rzekome, ubytki kości;
3. Stabilizatory zewnętrzne Ilizarowa, Orthofix, Miniorthofix, gwóźdź ryglowany śródszpikowy (także mini);

Pourazowe i pozapalne zaburzenia narządu ruchu ze stabilizacją płytami przykostnymi, płytami DHS, gwoździami ryglowanymi śródszpikowymi (także mini), prętami elastycznymi i stabilizacją zewnętrzną;
Nieoperacyjne i operacyjne leczenie wad rozwojowych stopy dziecięcej.
Operacyjne leczenie deformacji zmian zwyrodnieniowych i w przebiegu RZS stopy u dorosłych.

^